Vedení fakulty

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

děkan FIS
fischerj@vse.cz
místnost: NB 404
telefon: 224 095 401

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.

proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost
kristyna.vltavska@vse.cz
místnost: NB 407
telefon: 224 095 419

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy
statutární zástupce děkana
petr.doucek@vse.cz
místnost: NB 452
telefon: 224 095 409

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

proděkan pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí
dusan.chlapek@vse.cz
místnost: NB 420
telefon: 224 095 454

Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

akademický ředitel cizojazyčných studijních programů
mazouchp@vse.cz
místnost: NB 427
telefon: 224 095 453

Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

manažer komunikace a marketingu
zdenek.vondra@vse.cz
místnost: RB 336a
telefon: 224 095 871

Ing. Marie Gvoždiaková

Ing. Marie Gvoždiaková

tajemnice fakulty
gvozdiak@vse.cz
místnost: NB 406
telefon: 224 095 420