Vedení fakulty

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

děkan FIS
Místnost: NB 404
Telefon: +420 224 095 401
E-mail: fischerj@vse.cz

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.

proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost
Místnost: NB 407
Telefon: +420 224 095 419
E-mail: kristyna.vltavska@vse.cz

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy
statutární zástupce děkana
Místnost: NB 452
Telefon: +420 224 095 409
E-mail: petr.doucek@vse.cz

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

proděkan pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí
Místnost: NB 420
Telefon: 224 095 454
E-mail: dusan.chlapek@vse.cz

doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D.

akademický ředitel cizojazyčných studijních programů
Místnost: NB 427
Telefon: +420 224 095 453
E-mail: mazouchp@vse.cz

Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

manažer komunikace a marketingu
Místnost: RB 336a
Telefon: +420 224 095 871
E-mail: zdenek.vondra@vse.cz

Ing. Marie Gvoždiaková

Ing. Marie Gvoždiaková

tajemnice fakulty
Místnost: NB 406
Telefon: 224 095 420
E-mail: gvozdiak@vse.cz