Fakulta

Profil fakulty

Fakulta informatiky a statistiky nabízí kvalitní studium informatických oborů a oborů kvantitativních metod. Výuku zaštiťuje devět kateder.

Vedení fakulty

V čele Fakulty informatiky a statistiky stojí děkan Jakub Fischer. Ve vedení fakulty jsou spolu s ním tři proděkani, tajemnice fakulty, akademický ředitel cizojazyčných studijních programů a manažer komunikace a marketingu.

Orgány fakulty

Kdo rozhoduje na fakultě a o čem si zájemci mohou projít v rámci sekce Orgány fakulty. Dozví se o proděkanech, jednotlivých katedrách nebo studijních referentkách.

Akademický senát

Fakultní akademický senát se skládá ze sedmnácti členů, z nichž šest zástupců je z řad studentů. Jednání senátu jsou veřejná a konají se ve středu dopoledne.

Úřední deska

Všechny důležité dokumenty, vyhlášky nebo zápisy Fakulty informatiky a statistiky lze nalézt v této sekci.