International Week na FIS – poslední volná místa!

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) organizuje pravidelně jedenkrát ročně International Week (I-Week). Zveme vždy 3-5 hostujících učitelů, z nichž každý nabízí jeden intenzivní mimosemestrální kurz, který je studentům magisterských oborů na FIS nabízen jako oborově volitelný kurz za 3 ECTS. Studenti si smí vybrat jeden kurz z dané nabídky. Kurzy každým rokem obměňujeme. Jazykem výuky je angličtina.

Tento rok se I-Week koná 21. – 24. ledna 2019. Samotná výuka probíhá od pondělí 21. do středy 23. od 8:30 do 16:00.

Ve čtvrtek je celá výuka  zakončena akcí  International Day, kdy všichni hostující učitelé představí svůj kurz ve krátké třicetiminutové přednášce. Studenti tedy budou mít možnost lehce nahlédnout  i do ostatních kurzů.

Pro získání kreditů je třeba:

  • účast na kurzu (po celou dobu výuky, včetně International Day),
  • napsat závěrečnou práci, projekt, krátký test.

Stále probíhá registrace do kurzu 4SA434 (Digits within Numbers: Testing for Data Authenticity) a 4EK613 (Discrete Choice Experiments), registrace jsou otevřeny do 14.12 nebo do naplnění kurzů.
Dále nabízíme poslední volné místo do kurzu 4SA630 (Project Team Management), registrace možná pouze na emailu veronika.brunerova@vse.cz.
Ostatní kurzy jsou již naplněny.

Nabídka kurzů