International Week 2019 na FIS

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) organizuje pravidelně jedenkrát ročně International Week (I-Week). Zveme vždy 3-5 hostujících učitelů, z nichž každý nabízí jeden intenzivní mimosemestrální kurz, který je studentům magisterských oborů na FIS nabízen jako oborově volitelný kurz za 3 ECTS. Studenti si smí vybrat jeden kurz z dané nabídky. Kurzy každým rokem obměňujeme. Jazykem výuky je angličtina.

V letošním roce jsme přivítali hostující profesory z Německa, USA, Francie a Rakouska.

Bližší informace o ukončeném I-Weeku včetně fotogalerie najdete zde.