Pozvánka na zasedání AS FIS – 28.11.2018

Vážení kolegové,

jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání na středu 28. 11. 2018 od 9:00 do zasedací místnosti  NB 468.

Program:

  1. Návrh akreditace doktorských studijních programů uskutečňovaných na FIS
  2. Podmínky přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 2019/2020
  3. Zásady hodnocení publikační činnosti FIS
  4. Různé

materiály k projednání jsou přístupné na Intranetu AS FIS.

 

S pozdravem

 

PhDr. Ing.  Antonín Pavlíček, Ph.D. | místopředseda AS FIS