Otevřená data FIS

V této části webu zveřejňuje Fakulta informatiky a statistky data týkající se své činnosti v souladu s definicí otevřených znalostí. Otevřená data FIS jsou určena pro další využití všem zájemcům, jsou poskytována ve strojově čitelných formátech a jsou doplněna popisem a metadaty. Aktuálně zveřejněné datasety naleznete v katalogu otevřených dat FIS a také v Národním katalogu otevřených dat. Své náměty a připomínky týkající se otevřených dat FIS můžete posílat na e-mail: fis@vse.cz.