Partnerství s firmami a institucemi

Fakulta informatiky a statistiky dlouhodobě rozvíjí partnerský program spolupráce s podniky, institucemi a úřady veřejné správy a dalšími organizacemi. Spolupráce partnerů s fakultou se může realizovat v několika oblastech:

  • Sestavení a spolupráce na realizaci specializovaných vzdělávacích akcí, kurzů a programů pro pracovníky partnera
  • Spolupráce na konkrétních projektech výzkumného, ale i praktického zaměření
  • Spolupráce na přípravě a případně i realizaci kurzů a studijních programů
  • Podpora činností vybraného kompetenčního centra
  • Podpora vybraných akcí fakulty
  • Účast odborníků partnera na výuce, zejména formou aktivní účasti na vybraných přednáškách, kurzech, odborných seminářích a konferencích
  • Zadávání témat závěrečných prací (bakalářské, diplomové a disertační práce) a spolupráce na vedení zadaných závěrečných prací
  • Realizace studentských projektů, stáží a praxí u partnera fakulty
  • Kontakt se studenty formou publikace a prezentace pracovních nabídek

 

V případě zájmu o partnerství s Fakultou informatiky a statistiky kontaktujte proděkana pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí.