Studijní oddělení

Úřední hodiny (platné od 1. 9. do 30. 6. daného akademického roku)

pondělí 8:30 – 11:30  a  13:00 – 15:00
středa 8:30 – 11:30  a  13:00 – 15:00

Upozornění! V úterý, čtvrtek a pátek úřední hodiny nejsou! V těchto dnech je možné vyřizovat záležitosti pouze na základě předchozí domluvy se svou studijní referentkou. Prázdninové úřední hodiny naleznete vždy koncem června v Aktualitách FIS.


Ing. Jana Sedláčková
(bakalářské studium)

  • kontaktní centrum InSIS
  •  
  •  
Jana Hudčeková
(bakalářské studium)

Iva Hudcová
(magisterské studium)

Ing. Tereza Krajíčková, DiS.
(doktorské studium)