Spolupráce s využitím inovačních voucherů

Fakulta informatiky a statistiky je připravena se zapojit do spolupráce s malými a středními podniky v oblasti inovačních projektů s využitím inovačních voucherů. Inovační voucher je forma podpory poskytovaná malým a středním podnikům na nákup služeb od veřejných poskytovatelů znalostí za účelem inovace jejich podnikání (nové produkty, služby, procesy). Fakulta disponuje širokým znalostním zázemím a velkým počtem expertů, kteří jsou připraveni se zapojit do spolupráce v oblasti inovace podnikání.

Nabízené služby Fakultou informatiky a statistiky.

Inovační vouchery poskytují různé organizace. Příklady a detailnější informace o vypsaných výzvách naleznete v následujících odkazech:

V případě zájmu o využití této možnosti spolupráce s Fakultou informatiky a statistiky kontaktujte proděkana pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí.