Kompetenční centra

Kompetenční centra na Fakultě informatiky a statistiky pracují již od roku 2012. Jedná se o propracovaný model spolupráce mezi vzdělávací institucí a komerčními subjekty, který umožňuje vytvářet studentské i kombinované týmy s jasně definovaným odborným zaměřením, se společným zájmem prohlubovat znalosti, rozvíjet dovednosti, aktivně spolupracovat na reálných projektech a vytvářet tak unikátní know-how ve vybrané oblasti.

Na fakultě působí kompetenční centra

  • Software Quality Assurance, které se zaměřuje podporu testování a procesů spojených s řízením softwarových společností,
  • Veřejná správa a eGovernment, jehož aktivity se zaměřují
    • na zpracování prototypu Ceníku obvyklých cen ICT prací (na základě zakázky od sdružení třinácti státních institucí zastoupených Ministerstvem vnitra), a to analýzou plných textů smluvních dokumentů uložených ve veřejném registru smluv a extrakcí cenových dat. Výsledný ceník je zveřejněn na webu Ministerstva vnitra a může být pro veřejné zadavatele podkladem pro stanovování očekávaných cen veřejných zakázek v oblasti ICT,
    • zvýšení otevřenosti dat veřejné správy ČR,
    • na rozpracování výstupů projektu MVČR: Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností směrem k vytvoření Konceptuálního modelu veřejné správy,
  • Retail Analytics, které se zabývá aplikací pokročilých analytických technologií v oblasti retailu,
  • Collaboration Solutions, zaměřené na řešení týmové spolupráce v rámci podnikových sociálních sítí.

Činnost kompetenčních center se průběžně propojuje s činností xPORT Business Akcelerátoru VŠE v Praze, který byl otevřen v lednu 2015. FIS se na činnostech této organizační jednotky zaměřené na podporu podnikatelských nápadů a projektů s praxí významně podílí.