Transfer znalostí prostřednictvím specializovaných kurzů a programů

Fakulta informatiky a statistiky připravuje a realizuje řadu vzdělávacích akcí, programů a kurzů cílených nejenom na studenty a absolventy, ale také na účastníky z praxe. Tím tak přispívá k naplnění jednoho z klíčových faktorů růstu konkurenceschopnosti, tj. transferu znalostí z výzkumné do aplikační sféry.

Transfer znalostí je realizován nejenom společnými projekty, ale také různými formami vzdělávacích akcí:

  1. Pořádané kurzy pro veřejnost
  2. Ucelené programy vzdělávání, tj. ucelená sada kurzů sestavená do tematicky zaměřeného programu
    1. MBA program Data & Analytics for Business Management realizovaný ve spolupráci se společností KPMG Český republika
    2. Data Science & Business Intelligence Academy
    3. Letní akademie multimédií
  3. Mimořádné studium jednotlivých předmětů
  4. Specializované vzdělávací akce sestavené pro potřebu konkrétního podniku nebo instituce

 

V případě zájmu o specializované vzdělávací akce kontaktujte proděkana pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí.