Projekty smluvního výzkumu, konzultační a poradenské činnosti

Dále uvádíme seznam vybraných projektů, na kterých se Fakulta informatiky a statistiky podílela v uplynulých třech letech. U každého projektu uvádíme název objednatele, stručnou charakteristiku předmětů řešení a období řešení:

 • Asociace samostatných odborů – Příprava na změny v systému vzdělávání v důsledku programu Průmysl 4.0, 2017; Aktuální stav pracovního trhu v ČR se zřetelem na uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, 2016; Vliv minimální mzdy na zaměstnanost v České republice, 2015.
 • Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism – Cestovní ruch v ČR: makroekonomické dopady, marketingové plány, efektivita marketingových výdajů, 2016.
 • Česká správa sociálního zabezpečení – Rozvoj procesů v oblasti správy dat a zvýšení otevřenosti dat ČSSZ, 2015 – 2017.
 • Český statistický úřad – Aktualizace vybraných částí informační koncepce ČSÚ, 2017; Pilotní projekt propojování individuálních záznamů 2015.
 • Hewlett-Packard s.r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. – Analýza manuálně prováděných regresních testů za účelem doporučení, které aplikace a konkrétní testovací případy jsou vhodné k automatizovanému provádění pomocí příslušných softwarových nástrojů, 2015.
 • INPEKO spol. s r. o. – Analýza vývoje produktivity a doporučení na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti INPEKO spol. s r. o., 2017.
 • Ministerstvo vnitra ČR – Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností, 2015.
 • Ministerstvo vnitra ČR – Vytvoření a aktualizace Přehledu obvyklých cen IT prací na základě analýzy skutečně sjednaných cen ve smlouvách uveřejněných v Registru smluv, 2017.
  Pozn.: Kromě Ministerstva vnitra jsou objednatelem projektu také: Ministerstvo financí, Kancelář Senátu, Bezpečnostní informační služba, Ministerstvo spravedlnosti, Správa základních registrů, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství.
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Analýza a návrh SW řešení statistického výkaznictví tzv. oficiální rozvojové pomoci (ODA), 2017.
 • Otevřená OKNA, z. ú. – Aplikace principů, postupů a technik procesního řízení do neziskové organizace s cílem zvládnutí silně dynamického růstu organizace s využitím možností moderních IT, 2016.
 • Seznam.cz – Vytvoření metodiky pro měření návštěvnosti internetu, 2015 – 2016.
 • SVOBODA & WILLIAMS, s. r. o. – Návrh a implementace cenových indexů pronájmů rezidenčních nemovitostí na území hlavního města Prahy, 2016 – 2017.
 • T-Mobile Czech Republic a.s. – Výzkum možných koncepcí v oblastech Bezpečná firma a Business Continuity Management / Disaster Recovery určené pro B2B zákazníky TMCZ, 2015.
 • Trask solutions – Vývoj nástroje pro řízení a provádění funkčních, zátěžových a integračních testů s následnou možností reportování nalezených defektů, integrace opensource nástrojů dostupných na trhu, 2015 – 2016.
 • Trexima, s. r. o. – Vliv minimální mzdy na příjmovou chudobu zaměstnanců, 2016.
 • Úřad vlády ČR – Analýza efektivity veřejných výdajů na výzkum a vývoj na národní i regionální úrovni, 2017.
 • Vienna Insurance Group – Analýza signálů / interpretace hovorů z call centra převedených na text, 2015.