Spolupráce s praxí

Fakulta informatiky a statistiky klade velmi silný důraz na spolupráci s praxí, transfer znalostí a zapojení pracovníků i studentů do řešení praktických projektů pro firmy, instituce veřejné správy i neziskový sektor. Tato spolupráce je realizována v následujících oblastech: