Financování externích vědeckých projektů řešených na FIS

Financování externích vědeckých projektů řešených na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze. Externími vědeckými projekty se rozumí projekty, kde je poskytovatelem grantu subjekt odlišný od VŠE.

Periodicita aktualizace ročně
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/vusc/19
Související geografické území Hlavní město Praha
Klasifikace dle EuroVoc rozpočet na výzkum; univerzita; výzkumný projekt
Jméno a e-mail kurátora dat Proděkan FIS pro vědu a výzkum
Odkaz na dokumentaci datové sady https://fis.vse.cz/data/documentation/financovani-externich-vedeckych-projektu-resenych-na-fis
Dotčené časové období – začátek období 1.1.2012
Dotčené časové období – konec období 31.12.2016
Název a URL poskytovatele dat Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Datové zdroje

Data Schéma Podmínky užití Dotčené časové období – začátek období Dotčené časové období – konec období
Data (CSV) Schéma (JSON) Creative Commons Attribution 4.0 International 1.1.2012 31.12.2016