Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Katalog otevřených dat FIS

Dataset
Fyzický počet akademických pracovníků FIS
Přepočtený počet a průměrný věk akademických pracovníků FIS
Statistika přijímacího řízení na bakalářské studium FIS
Statistika přijímacího řízení na magisterské studium FIS
Statistika přijímacího řízení na doktorské studium FIS
Počet studentů FIS
Počet absolventů FIS
Statistika publikační činnosti FIS
Země a četnosti pobytů studentů FIS
Plánované a skutečné čerpání vybraných kategorií finančních prostředků sledovaných v rozpočtu FIS
Vědecké projekty řešené na FIS
Financování externích vědeckých projektů řešených na FIS
Financování vědeckých projektů IGA řešených na FIS
Konference pořádané a spolupořádané FIS
Číselníky FIS
Studijní programy FIS
Studijní obory FIS
Průběžně pořádané semináře FIS
Workshopy a semináře pořádané FIS