Fyzický počet akademických pracovníků FIS

Fyzický počet akademických pracovníků Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze v členění dle pracovišť FIS a kategorie akademických pracovníků.

Periodicita aktualizace ročně
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/vusc/19
Související geografické území Hlavní město Praha
Klasifikace dle EuroVoc zaměstnanci; učitel; univerzita
Jméno a e-mail kurátora dat Děkan FIS
Odkaz na dokumentaci datové sady https://fis.vse.cz/data/documentation/fyzicky-pocet-akademickych-pracovniku-fis
Dotčené časové období – začátek období 31.12.2011
Dotčené časové období – konec období 31.12.2016
Název a URL poskytovatele dat Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Datové zdroje

Data Schéma Podmínky užití Dotčené časové období – začátek období Dotčené časové období – konec období
Data (CSV) Schéma (JSON) Creative Commons Attribution 4.0 International 31.12.2011 31.12.2016