Statistika přijímacího řízení na magisterské studium FIS

Statistika přijímacího řízení na magisterské studium na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze v členění dle studijních oborů.

Periodicita aktualizace ročně
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/vusc/19
Související geografické území Hlavní město Praha
Klasifikace dle EuroVoc zkouška; student; univerzita
Jméno a e-mail kurátora dat Proděkan FIS pro pedagogickou činnost
Odkaz na dokumentaci datové sady https://fis.vse.cz/data/documentation/statistika-prijimaciho-rizeni-na-magisterske-studium-fis
Dotčené časové období – začátek období 1.9.2011
Dotčené časové období – konec období 31.8.2017
Název a URL poskytovatele dat Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Datové zdroje

Data Schéma Podmínky užití Dotčené časové období – začátek období Dotčené časové období – konec období
Data (CSV) Schéma (JSON) Creative Commons Attribution 4.0 International 1.9.2011 31.8.2017