Studijní obory FIS

Seznam studijních oborů akreditovaných na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Periodicita aktualizace Ročně
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/vusc/19
Související geografické území Hlavní město Praha
Klasifikace dle EuroVoc univerzita; vzdělávací program
Jméno a e-mail kurátora dat Proděkan FIS pro pedagogickou činnost
Odkaz na dokumentaci datové sady https://fis.vse.cz/data/documentation/studijni-obory-fis
Dotčené časové období – začátek období
Dotčené časové období – konec období
Název a URL poskytovatele dat Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Datové zdroje

Data Schéma Podmínky užití Dotčené časové období – začátek období Dotčené časové období – konec období
Data (CSV) Schéma (JSON) Creative Commons Attribution 4.0 International