Workshopy a semináře pořádané FIS

Workshopy a semináře pořádané a spolupořádané Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze.

Periodicita aktualizace ročně
URI souvisejícího geografického území
Související geografické území
Klasifikace dle EuroVoc univerzita; výzkum
Jméno a e-mail kurátora dat Proděkan FIS pro vědu a výzkum
Odkaz na dokumentaci datové sady https://fis.vse.cz/data/documentation/workshopy-a-seminare-poradane-fis
Dotčené časové období – začátek období 9.2.2012
Dotčené časové období – konec období 14.11.2016
Název a URL poskytovatele dat Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Datové zdroje

Data Schéma Podmínky užití Dotčené časové období – začátek období Dotčené časové období – konec období
Data (CSV) Schéma (JSON) Creative Commons Attribution 4.0 International 9.2.2012 14.11.2016