Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Číselníky FIS

Struktura dat

Dataset Číselníky FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Název číselníku Název či označení číselníku. nazev_ciselniku
Kód položky Kód položky číselníku kod_polozky
Název položky Název položky číselníku. nazev_polozky
Popis položky Popis položky číselníku sloužící k upřesnění položky číselníku. popis_polozky