Dokumentace datasetu Financování externích vědeckých projektů řešených na FIS

Struktura dat

Dataset Financování externích vědeckých projektů řešených na FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Referenční období Rok, ve kterém byly finanční prostředky poskytnuty. referencni_obdobi
Poskytovatel grantu Identifikace poskytovatele grantových prostředků. poskytovatel_grantu
Registrační číslo Registrační číslo, které bylo projektu přiděleno externím poskytovatelem grantu. registracni_cislo
Prostředky poskytnuté poskytovatelem grantu Prostředky poskytnuté poskytovatelem grantu FIS v tisících Kč. prostredky_poskytnute_poskytovatelem_grantu
Prostředky poskytnuté spoluřešitelům Prostředky poskytnuté ze strany FIS spoluřešitelům projektu v tisících Kč. Jedná se o částku, která byla poskytnuta z částky, kterou FIS obdržela od poskytovatele grantu. prostredky_poskytnute_spoluresitelum