Dokumentace datasetu Financování vědeckých projektů IGA řešených na FIS

Struktura dat

Dataset Financování vědeckých projektů IGA řešených na FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Referenční období Rok, ve kterém byly finanční prostředky poskytnuty. referencni_obdobi
Poskytovatel grantu Identifikace poskytovatele grantových prostředků. poskytovatel_grantu
Registrační číslo Registrační číslo, které bylo projektu přiděleno FIS. registracni_cislo
Finanční přínos Prostředky poskytnuté FIS na řešení projektu v tisících Kč. financni_prinos