Habilitační řízení

Tyto informace jsou poskytovány v souladu se ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

Uchazeč/obor Zahájení Termín obhajoby Výsledek Zápis Práce Posudek oponenta
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
Statistika
2.11.2020 2.12.2021 prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
doc. RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Velková, PhD.
Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D.
Aplikovaná informatika
9.6.2020 14.10.2021 obhájil
prof. RNDr. Marie Duží, CSc.

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D.
Statistika
7.6.2019 25. 3. 2020 obhájila
doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
Ing. Václav Rybáček, Ph.D.
Statistika
18.9.2018 5.3.2020 obhájil
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

Ing. František Bernadič
Ing. Tomáš Formánek, Ph.D.
Ekonometrie a operační výzkum
28.1.2019 7.11.2019 obhájil
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

doc. Ing. Andrea Furková, PhD.

mimořádný profesor Ing. Petr Mariel, Ph.D.
Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Aplikovaná informatika
6.9.2018 4.4.2019 obhájil
doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.

doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc.

prof. Zdeněk Zdráhal
Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Aplikovaná informatika
13.9.2018 14.2.2019 obhájil
doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.

doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Ing. Martin Boďa, Ph.D.
Ekonometrie a operační výzkum
11.11.2016 10.5.2018 obhájil
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

doc. Ing. Kristína Kočišová, Ph.D.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
Ekonometrie a operační výzkum
26.4.2016 23.11.2017 obhájil
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.

doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc.

 
Práce jsou k nahlédnutí u tajemnice FIS, Ing. Gvoždiakové v její pracovní době po dohodě – tel.: 224095420,
mail: marie.gvozdiakova@vse.cz.