Habilitační řízení

Tyto informace jsou poskytovány v souladu se ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

Obor: Statistika
Zahájení: 7. 3. 2024
Termín obhajoby: 28. 11. 2024
Výsledek:
Zápis:
Práce:
Posudek oponenta:
Obor: Statistika
Zahájení: 1. 3. 2024
Termín obhajoby: 31. 10. 2024
Výsledek:
Zápis:
Práce:
Posudek oponenta:
Obor: Statistika
Zahájení: 2. 10. 2023
Termín obhajoby: 4. 4. 2024
Výsledek: obhájil
Zápis:
Práce:
Oponenti:
prof. dr. hab. Joanna Debicka

doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.

doc. Ing. Mária Vojtková, Ph.D.
Obor: Ekonometrie a operační výzkum
Zahájení: 22. 5. 2023
Termín obhajoby: 23. 11. 2023
Výsledek: obhájil
Zápis:
Práce:
Oponenti:
prof. Matteo Brunelli, Ph.D.

prof. Pedro Linares, Ph.D.

doc. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Obor: Aplikovaná informatika
Zahájení: 9. 9. 2022
Termín obhajoby: 13. 4. 2023
Výsledek: neobhájil
Zápis:
Práce:
Oponenti:
doc. Ing. Pavel Čech, Ph.D.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Obor: Statistika
Zahájení: 2. 11. 2020
Termín obhajoby: 2. 12. 2021
Výsledek: obhájil
Zápis:
Práce:
Oponenti:
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

doc. RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D.

doc. PhDr. Alice Velková, PhD.
Obor: Aplikovaná informatika
Zahájení: 9. 6. 2020
Termín obhajoby: 14. 10. 2021
Výsledek: obhájil
Zápis:
Práce:
Posudek oponenta:
prof. RNDr. Marie Duží, CSc.

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Obor: Statistika
Zahájení: 7. 6. 2019
Termín obhajoby: 25. 3. 2020
Výsledek: obhájila
Zápis:
Práce:
Posudek oponenta:
doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
Obor: Statistika
Zahájení: 18. 9. 2018
Termín obhajoby: 5. 3. 2020
Výsledek: obhájil
Zápis:
Práce:
Posudek oponenta:
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

Ing. František Bernadič
Obor: Ekonometrie a operační výzkum
Zahájení: 28. 1. 2019
Termín obhajoby: 7. 11. 2019
Výsledek: obhájil
Zápis:
Práce:
Posudek oponenta:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

doc. Ing. Andrea Furková, PhD.

mimořádný profesor Ing. Petr Mariel, Ph.D.
Obor: Aplikovaná informatika
Zahájení: 6. 9. 2018
Termín obhajoby: 4. 4. 2019
Výsledek: obhájil
Zápis:
Práce:
Posudek oponenta:
doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.

doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc.

prof. Zdeněk Zdráhal
Obor: Aplikovaná informatika
Zahájení: 13. 9. 2018
Termín obhajoby: 14. 2. 2019
Výsledek: obhájil
Zápis:
Práce:
Posudek oponenta:
doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.

doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Obor: Ekonometrie a operační výzkum
Zahájení: 11. 11. 2016
Termín obhajoby: 10. 5. 2018
Výsledek: obhájil
Zápis:
Práce:
Posudek oponenta:
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

doc. Ing. Kristína Kočišová, Ph.D.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Obor: Ekonometrie a operační výzkum
Zahájení: 24. 6. 2016
Termín obhajoby: 23. 11. 2017
Výsledek: obhájil
Zápis:
Práce:
Posudek oponenta:
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.

doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc.

Práce jsou k nahlédnutí u tajemnice FIS, Ing. Gvoždiakové po předchozí dohodě (tel.: 224095420, marie.gvozdiakova@vse.cz).
Materiály k prezentaci na Vědeckou radu, které je třeba dodat minimálně 3 týdny před konáním Vědecké rady, jsou:

  • prezentace habilitační přednášky,
  • prezentace obhajoby,
  • teze habilitační přednášky,
  • teze habitační práce,
  • aktuální verze materiálu k habilitačnímu řízení.

Podklady předkládané uchazečem při zahájení habilitačního řízení jsou upraveny v Příloze 1 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze. Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou přístupné zde.