Složení GRF

Platné od 1. listopadu 2021.

Pozice Člen orgánu Útvar
Předseda prof. Ing. Petr Doucek, CSc. katedra systémové analýzy
Místopředsedkyně doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. katedra demografie
Interní členové doc. Ing. Diana Bílková, Dr. katedra statistiky a pravděpodobnosti
prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. katedra informačních technologií
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA katedra ekonometrie
doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. katedra multimédií
RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D. katedra matematiky
doc. Ing. Václav Rybáček, Ph.D. katedra ekonomické statistiky
Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D. katedra informačního a znalostního inženýrství
Externí členové prof. RNDr. Helena Brožová, CSc. katedra softwarového inženýrství, PEF ČZU
doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. katedra informatiky a kvantitativních metod,
FIM UHK
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. oddělení kognitivních systémů a neurovědy, CIIRC
doc. Ing. Karel Richta, CSc. katedra počítačů, FEL ČZU
Administrátor Ing. Adam Borovička, Ph.D. katedra ekonometrie