Složení GRF

Platné od 1. října 2019.

Pozice Člen orgánu Útvar
Předseda prof. Ing. Petr Doucek, CSc. katedra systémové analýzy
Místopředsedkyně doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. katedra demografie
Interní členové prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. katedra informačních technologií
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA katedra ekonometrie
doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. katedra multimédií
RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D. katedra matematiky
doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. katedra statistiky a pravděpodobnosti
doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. katedra ekonomické statistiky
doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D. katedra informačního a znalostního inženýrství
Externí členové prof. RNDr. Helena Brožová, CSc. katedra softwarového inženýrství, PEF ČZU
doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. katedra informatiky a kvantitativních metod,
FIM UHK
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. katedra přírodovědných oborů, FBMI ČVUT
doc. Ing. Karel Richta, CSc. katedra počítačů, FEL ČZU
Administrátor Ing. Adam Borovička, Ph.D. katedra ekonometrie