Složení GRF

Platné od 1. září 2023.

Jméno Role Poznámka
doc. Ing. Diana Bílková, Dr. členkatedra statistiky a pravděpodobnosti
prof. RNDr. Helena Brožová, CSc. členkatedra softwarového inženýrství, PEF ČZU
prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. členkatedra informačních technologií
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. předseda, členkatedra systémové analýzy
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc. členkatedra ekonometrie
doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. členkatedra multimédií
PhDr. Klára Kalíšková, M.A., Ph.D. členkatedra ekonomické statistiky
doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. členkatedra informatiky a kvantitativních metod, FIM UHK
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. člen, místopředsedakatedra demografie
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. členoddělení kognitivních systémů a neurovědy, CIIRC
doc. Ing. Karel Richta, CSc. členkatedra počítačů, FEL ČZU
Mgr. Martin Víta, Ph.D. členkatedra matematiky
Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D. členkatedra informačního a znalostního inženýrství

Administrátor GRF: Ing. Adam Borovička, Ph.D.