Důležité dokumenty

Další dokumenty a informace o Interní grantové soutěži naleznete na stránkách Oddělení vědy a výzkumu VŠE.