Časopisy

Acta Informatica Pragensia

Journal of Social and Business Informatics

Acta Informatica Pragensia (ISSN 1805-4951) je recenzovaný časopis o sociálních a podnikových aspektech informatiky využívající model otevřeného přístupu k vědeckým informacím (tzv. Diamond Open Access). Časopis pokrývá širokou skupinu témat v oblasti sociálních a podnikových aspektů informatiky. Uvedené zahrnuje především teorii, aplikaci a management podnikových informačních systémů a také interakci mezi informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a lidmi.

V oblasti podnikových aspektů se časopis zaměřuje na empirický a návrhový typ výzkumu s dopadem do praxe, jako jsou např. výzkumné články zabývající se současnými problémy ICT manažerů a ICT profesionálů v různých typech organizací. V oblasti sociálních aspektů jsou vítány příspěvky, které se zabývají užitím a dopady ICT ve společnosti v interdisciplinární perspektivě. Články lze psát v angličtině, češtině a slovenštině, nicméně kromě přehledových studií a akademické komunikace je preferovaným jazykem příspěvků angličtina. Další informace jsou uvedeny ZDE.


Zaměření časopisu zahrnuje mimo jiné následující oblasti (ponechány názvy v angličtině užívané ve světové literatuře):

 • Artificial Intelligence
 • Computer–Mediated Communication
 • Digital Government
 • Domain–Specific Information Systems Aspects and User Studies
 • Environmental Informatics
 • Health Informatics
 • Human Aspects of Information Systems Development and Operations
 • Human–Computer Interaction
 • Internet Research (and Internet Studies)
 • Information Society
 • Information Systems/Information Technology Management and Governance
 • Information Systems Security and Privacy
 • Knowledge Engineering
 • Knowledge Technologies
 • Knowledge Technologies and World Wide Web
 • Medical Informatics
 • Methodologies for Information Systems Development and Operations
 • Municipality Information Systems
 • Policy Informatics
 • Public Health Informatics
 • Semantic Web
 • Social Informatics (and Socioinformatics)

Proč zaslat rukopis do časopisu Acta Informatica Pragensia:

 • Vysoká viditelnost a impakt článků indexováno ve Scopus (Elsevier) a řadě dalších databází
 • Univerzitní časopis s otevřeným přístupem (tzv. Diamond Open access) volně přístupné články bez jakýchkoli poplatku za publikování
 • Zdarma profesionální korektura angličtiny u akceptovaných rukopisů
 • Recenzní řízení konstruktivní a rigorózní s hodnotnou zpětnou vazbou
 • Přehled dopadu výzkumu, metriky impaktu dostupné pro jednotlivé články
 • Transparentnost editor odpovědný za recenzní řízení a akceptaci je uveden v publikovaných článcích
 • Flexibilní formátování žádné přísné požadavky na formátování při podání rukopisu