Časopisy

Acta Informatica Pragensia

Acta Informatica Pragensia (ISSN 1805-4951) je recenzovaný časopis o sociálních a byznys aspektech informatiky využívající model otevřeného přístupu k vědeckým informacím (tzv. Open Access). Úlohou časopisu je aktivně podporovat výzkumné a profesní aktivity tím, že nabízí nezpoplatněnou, celosvětově dostupnou publikační platformu. Časopis pokrývá širokou skupinu témat v oblasti sociálních a byznys aspektů informatiky. Zahrnuje především teorii a aplikaci podnikových informačních systémů a interakci mezi informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a lidmi.

V oblasti byznys aspektů se časopis zaměřuje na empirický a návrhový typ výzkumu s dopadem do praxe, jako jsou např. výzkumné články zabývající se současnými problémy IT manažerů a IT profesionálů v různých typech organizací. V oblasti sociálních aspektů jsou vítány příspěvky, které se zabývají užitím a dopady ICT ve společnosti v interdisciplinární perspektivě.

Časopis Acta Informatica Pragensia má pět hlavních tematických sekcí:

  • Tvorba informačních systémů
  • Znalostní technologie a WWW
  • Informatika ve veřejné správě
  • Sociální informatika
  • Systémové inženýrství