Spolupracující instituce

Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
Matej Bel University from Slovakia, South-Eastern Finland University of Applied Sciences and The University of Florence Projekt Online Reputation Management in Tourism Ing. Alžběta Zíková, Ph.D.
Démokritova univerzita v Thrákii
Výuka práce s programovacím jazykem R Ing. Jakub Danko, Ph.D.
Technická univerzita v Košicích
Výuka práce s programovacím jazykem R Ing. Jakub Danko, Ph.D.
JKepler University Linz Information Security and Privacy prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Bar-Ilan University – TelAviv Výuka na univerzitě Bar-Ilan v TelAvivu Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Institut für Design Science München Teorie informace Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
GSIS Wien Projekt Information Ethics, Responsibility and Sustinability (13/VŠ/2020) Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Madrid Open University Informační etika Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Mapování konceptuálních základů současných přístupů v sociální informatice doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.
Luddy School of Informatics, Computing, & Engineering, Indiana University Spolupráce na připravované knize o sociální informatice doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.
Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University in Banska Bystrica Dlouhodobá spolupráce v oblasti vývoje ambientně-inteligentního systému pro nevidomé doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.
Lawrence Berkeley National Laboratory, USA Využití metod strojového učení v biosciences doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
IRIT, CNRS, INRIA, Elzeard.co (Francie), Kansas State University, Pistoia Alliance Inc. (USA), Instituto Gulbenkian de Ciência, LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), Linköping University (Švédsko), Department of Informatics (Norsko), University of London, University of Sheffield (Velká Británie), University of Mannheim, University of Leipzig, University of Freiburg (Německo), Dablin City University (Irsko), Aalborg University (Dánsko) Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI) doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Universidad politecnica de Madrid, Španělsko (Prof. Oscar Corcho, Dr. Maria Poveda) Ontologické inženýrství prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr., Ing. V. B. Nguyen
Leibnizova univerzita Hannover, Německo (Prof. Sören Auer) Ontologické návrhové vzory prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr., Gollam Rabby, MSc
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Itálie (Dr. Blerina Spahiu, Renzo Alva Principe) Kvalita propojených dat a profilování znalostních grafů v oblasti lingvistiky prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr., Gollam Rabby, MSc
France Meslé, INED Časové řady úmrtnosti podle příčin RNDr. Markéta Majerová, Ph.D.
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
Johannes Kepler Universität Linz (Rakousko)
Rozvoj výuky statistiky a oficiální statistiky (akreditace EMOS) doc. Mgr. Ing. Petr Mazouch, PhD.
Universidad politecnica de Madrid (Španělsko) Ontologické inženýrství prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr., Ing. V. B. Nguyen
FMFI UK Bratislava (Slovensko) Ontologické návrhové vzory prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Leibnizova univerzita Hannover (Německo) Znalostní grafy pro informace o výzkumu prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Fondazione Bruno Kessler (Itálie) Automatická analýza textů recenzních formulářů prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Itálie) Kvalita propojených dat voblasti lingvistiky prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
IRIT, CNRS, INRIA, Elzeard.co (Francie), Kansas State University, Pistoia Alliance Inc. (USA), Instituto Gulbenkian de Ciência, LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), Linköping University (Švédsko), Department of Informatics (Norsko), University of London, University of Sheffield (Velká Británie), University of Mannheim, University of Leipzig, University of Freiburg (Německo), Dablin City University (Irsko), Aalborg University (Dánsko) Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI) doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Stanford University (USA) Factors influencing analytics Ing. Martin Potančok, Dr.
UC Berkeley (USA) Data Analytics Services Ing. Martin Potančok, Dr.
UC Berkeley (USA) Data Literacy measurement doc. Ing. Ota Novotný, Dr.
TU Košice, EU Košice (Slovensko) Enterprise information systems prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
J. Kepler University Linz (Rakousko) Information Security and Privacy prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Institut für Design Science München (Německo) Teorie informace Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
GSIS Wien (Rakousko) Projekt Information Ethics, Responsibility and Sustinability (13/VŠ/2020) Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Madrid Open University (Španělsko) Informační etika Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
University of Ljubljana, Indiana University (Slovinsko) Příprava speciálního čísla časopisu na téma Perspektivy sociální informatiky doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
Max Planck Institute for Demographic Research (Německo)
Analýza úmrtnosti v Německu RNDr. Markéta Pechholdová, PhD.
Max Planck Institute for Demographic Research (Německo)
Socioekonomické rozdíly v úmrtnosti na alkohol v Česku a Litvě RNDr. Markéta Pechholdová, PhD.
London School of Hygiene and Tropical Medicine (Velká Británie)
Mezinárodní srovnání úmrtnosti na alkohol RNDr. Markéta Pechholdová, PhD.
Institut national d’études démographiques (Francie)
Vícečetné příčiny úmrtí a alkohol RNDr. Markéta Pechholdová, PhD.
Max Planck Institute for Demographic Research (Německo)
Úmrtnost romské populace v ČR RNDr. Markéta Pechholdová, PhD.
University of Southampton (Velká Británie)
Panelové efekty v podnikových šetřeních Ing. Veronika Ptáčková
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica (Slovensko); Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu (Polsko)
Statistické a matematické metody v ekonomii prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
Ekonomická univerzita Bratislava (Slovensko)
Organizace společných konferencí a společný výzkum prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Vrije Universiteit Amesterdam (Nizozemsko)
Spolupráce ve výzkumu Ing. Petra Tomanová
University of Tehran (Írán)
Společný výzkumný projekt prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Computational Bioscences Group, Lawrence Berkeley National Laboratory (USA)
Analýza datasetu KG-COVID-19 doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Universidad politecnica de Madrid (Španělsko)
Ontologické inženýrství prof. Ing. Vojtěch Svátek, Ph.D., V. B. Nguyen
Free University of Bozen-Bolzano (Itálie)
Ontologické inženýrství prof. Ing. Vojtěch Svátek, Ph.D., V. B. Nguyen
FMFI UK Bratislava (Slovensko)
Ontologické návrhové vzory prof. Ing. Vojtěch Svátek, Ph.D.
Fondazione Bruno Kessler (Itálie)
Znalostní grafy pro informace o výzkumu prof. Ing. Vojtěch Svátek, Ph.D.
Bertalanffy Center Wien (Rakousko)
Informační etika Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
IRIT (Francie), Kansas State University, Pistoia Alliance Inc. (USA), Institu-to Gulbenkian de Ciência, LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), TasLab, Universita degli studi di Milano (Itálie), Linköping University (Švédsko), Department of Informatics (Norsko), The Alan Turing Institute (Velká Britá-nie), University of Mannheim (Německo)
Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI) doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Stanford University (Kalifornie)
Factors influencing analytics Ing. Martin Potančok, Ph.D.
UC Berkeley Data Analytics Services Ing. Martin Potančok, Ph.D.
UC Berkeley Data Literacy measurement doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Aalborg University (Dánsko) Enterprise information systems prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
J. Kepler University Linz (Rakousko) Information Security and Privacy prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Institut für Design Science München (Německo)
Teorie informace Mgr. Int. Tomáš Sigmund, Ph.D.
GSIS Wien (Rakousko)
Projekt Information Ethics, Responsibility and Sustinability Mgr. Int. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Madrid Open University (Španělsko)
Informační etika Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
University of Ljubljana (Slovinsko)
Rozvoj mezinárodního diskurzu sociální informatiky Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D.
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
Bertalanffy Center Wien (Rakousko)
Informační etika Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Max Planck Institute for Demographic Research (Německo)
Analýza úmrtnosti v Německu RNDr. Markéta Pechholdová, PhD.
Max Planck Institute for Demographic Research (Německo)
Socioekonomické rozdíly vúmrtnosti na alkohol vČeskua Litvě RNDr. Markéta Pechholdová, PhD.
London School of Hygiene and Tropical Medicine (Velká Británie)
Mezinárodní srovnání úmrtnosti na alkohol RNDr. Markéta Pechholdová, PhD.
Institut national d’études démographiques (Francie)
Vícečetné příčiny úmrtí a alkohol RNDr. Markéta Pechholdová, PhD.
Max Planck Institute for Demographic Research (Německo)
Úmrtnost romské populace v ČR RNDr. Markéta Pechholdová, PhD.
Ekonomická univerzita Bratislava (Slovensko)
Organizace společných konferencí a společný výzkum. Příprava double degree v PhD. prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Universidad politecnica de Madrid (Španělsko)
Ontologické inženýrství prof. Ing. Vojtěch Svátek, Ph.D., V. B. Nguyen
Free University of Bozen-Bolzano (Itálie)
Ontologické inženýrství prof. Ing. Vojtěch Svátek, Ph.D., V. B. Nguyen
FMFI UK Bratislava (Slovensko)
Formalizace modelu ontologického pozadí PURO prof. Ing. Vojtěch Svátek, Ph.D.
IRIT (Francie), Kansas State University, Pistoia Alliance Inc. (USA), Institu-to Gulbenkian de Ciência, LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), TasLab, Universita degli studi di Milano (Itálie), Linköping University (Švédsko), Department of Informatics (Norsko), The Alan Turing Institute (Velká Britá-nie), University of Mannheim (Německo)
Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI) doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
University of Maribor (Slovinsko)
Nová média a sociální sítě PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Institut für Design Science (Rakousko)
Informace a totalitarianismus Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
SCET UC Berkeley (USA)
Data X – pokročilá datová analytika doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
University of Maribor (Slovinsko)
Aktivní účast na International Week prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
IUT2 Grenoble (Francie)
Odborné přednášky v oboru statistika a informatika Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., Ing. Karel Šafr, Ph.D.
University of Southampton (Velká Británie)
The presence of rotation group bias in the business survey Ing. Veronika Ptáčková
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
IUT2 Grenoble (Francie)
Odborné přednášky v oboru statistika a informatika Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
University of Maribor (Slovinsko)
Nová média a sociální sítě PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Department of Business and Management, Aalborg University (Dánsko)
Enterprise information systems prof. Ing. Petr Doucek, CSc., PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, PhD.
Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky (Slovensko)
Společný výzkum, pořádání konferencí prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
IRIT (Francie), Wright State University, Pistoia Alliance Inc. (USA), Instituto Gulbenkian de Ciência, LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), TasLab, Universita degli studi di Milano (Itálie), Linköping University (Švédsko), Department of Informatics (Norsko), University of Mannheim (Německo) Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI)u Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Institut Fraunhofer (Německo) Zpracování přehledu vizualizačních nástrojů pro ontologie Ing. Marek Dudáš, prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
FMFI UK Bratislava (Slovensko) Formalizace modelu ontologického pozadí PURO prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Universidad politecnica de Madrid (Španělsko) Multilinguální propojená data na webu prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Institut für Design Science (Německo) Teorie informace Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
SCET UC Berkeley (USA) Data X – pokročilá datová analytika doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Institut für Design Science (Německo)
Informace a totalitarianismus Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Bertalanffy Center Wien (Rakousko)
Informační etika Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
University of Warsaw (Polsko)
Kardiovaskulární revoluce v zemích střední a východní Evropy RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Max Planck Institute for Demographic Research (Německo), INED (Francie) Mezinárodní databáze příčin úmrtí RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
London School of Hygiene and Tropical Medicine (Velká Británie) Úmrtnost související s alkoholem a rizika různých přístupů v jejím měření RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Max Planck Institute for Demographic Research (Německo) Znovusjednocení Německa z pohledu zdraví RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
INED (Francie) Stárnutí a příčiny úmrtí RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
IUT2 Grenoble (Francie)
Odborné přednášky v oboru statistika a informatika Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
University of Maribor (Slovinsko)
Nová média a sociální sítě PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Department of Business and Management, Aalborg University (Dánsko)
Enterprise information systems prof. Ing. Petr Doucek, CSc., PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, PhD.
Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky (Slovensko)
Společný výzkum, pořádání konferencí prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Tampere University of Technology (Finsko) Výzkum možností využití metody GUHA a systému LISp-Miner v dobývání znalostí z databází prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Institut Fraunhofer (Německo) Zpracování přehledu vizualizačních nástrojů pro ontologie Ing. Marek Dudáš, doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
FMFI UK Bratislava (Slovensko) Formalizace modelu ontologického pozadí PURO doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Universidad politecnica de Madrid (Španělsko) Multilinguální propojená data na webu doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
INRIA, IRIT, LIRMM (Francie), Wright State University, Pistoia Alliance Inc. (USA), Instituto Gulbenkian de Ciência, LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), TasLab, Universita degli studi di Milano (Itálie), Linköping University (Švédsko), Department of Informatics (Norsko), Vrije Universiteit Amsterdam (Holandsko) Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI)u Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
IRIT (Francie), Wright State University (USA) Příprava referenčního datasetu pro komplexní mapování ontologií Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
New York University (New York)
New Media x Old Tricks PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
Institut für Design Science (Německo)
Teorie informace Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Univerzita Mateja Bela (Slovensko)
Predikce finančního zdraví podniků Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D.
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
Institut national d’études démographiques (Francie) Metodika výpočtu úmrtnostních tabulek včetně intervalů spolehlivosti RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Katedra operačního výzkumu a ekonometrie, EU Bratislava (Slovensko)
Moderní trendy v operačním výzkumu a ekonometrii prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
IUT2 Grenoble (Francie)
Odborné přednášky v oboru statistika a informatika Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Universität Regensburg (Německo) Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
INRIA, IRIT, LIRMM (Francie), Wright State University, Pistoia Alliance Inc. (USA), University of Oxford (VB), Instituto Gulbenkian de Ciência, LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), TasLab, Universita degli studi di Milano (Itálie), Linköping University (Švédsko), Department of Informatics (Norsko), Vrije Universiteit Amsterdam (Holandsko) Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI) Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
ISTC-CNR (Itálie) Ontologické modelování mezilidských vztahů doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Politecnico di Bari (Itálie) Generování příkladů častých vzorů v propojených datasetech Mgr. Jindřich Mynarz, Ing. Marek Dudáš, doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Universität Mannheim (Německo) Dolování z propojených dat Ing. Václav Zeman, doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Institut Fraunhofer (Německo) Zpracování přehledu vizualizačních nástrojů pro ontologie Ing. Marek Dudáš, doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
FMFI UK Bratislava (Slovensko) Formalizace modelu ontologického pozadí PURO doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
University of Maribor (Slovinsko)
Nová média a sociální sítě PhDr. Ing. Antonín Pavlíček,Ph.D.
Department of Business and Management, Aalborg University (Dánsko)
Enterprise information systems prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
ACPI Reading (Velká Británie) Social media – sentiment analysis PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Univerzita Mateja Bela (Slovensko)
Predikce finančního zdraví podniků Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D.
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
University of Maribor (Slovinsko)
Nová média a sociální sítě PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Department of Business and Management, Aalborg University (Dánsko)
Enterprise information systems prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
The Bertalanffy Center for the Study of Systems Science (Rakousko) Etický rozměr informatiky Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V. (Německo) Teorie nekompletních systémů Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D.
TU Darmstadt (Německo) Učení pravidel z dat Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Politecnico di Bari (Itálie) Párování nabídky a poptávky s pomocí propojených dat na webu Ing. Jindřich Mynarz, Ph.D., doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Universität Mannheim (Německo) Dolování z propojených dat Ing. V. Zeman, Ph.D., doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
INRIA (Francie), Wright State University (USA), University of Oxford (VB), LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), Universi-ta degli studi di Milano (Itálie), Linköping University (Švédsko) Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI) Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
University of Maribor (Slovinsko) Manažerské informatika, nová média prof. Ing. Petr Doucek, CSc., PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Johannes Kepler University in Linz (Rakousko) Manažerské informatika, bezpečnost informačních systémů prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Univerzita Mateja Bela (Slovensko) Predikce finančního zdraví podniků Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D.
University of Regensburg (Německo) Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Institut National d’Etudes Demographiques (Francie) Analýza příčin úmrtí RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Institut National d’Etudes Demographiques (Francie) Vícečetné příčiny úmrtí RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Max Planck Institute for Demographic Research Rostock (Německo) Úmrtnost v Německu RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.