Spolupracující instituce

2018
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
IUT2 Grenoble (Francie)
Odborné přednášky v oboru statistika a informatika Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
University of Maribor (Slovinsko)
Nová média a sociální sítě PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Department of Business and Management, Aalborg University (Dánsko)
Enterprise information systems prof. Ing. Petr Doucek, CSc., PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, PhD.
Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky (Slovensko)
Společný výzkum, pořádání konferencí prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
IRIT (Francie), Wright State University, Pistoia Alliance Inc. (USA), Instituto Gulbenkian de Ciência, LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), TasLab, Universita degli studi di Milano (Itálie), Linköping University (Švédsko), Department of Informatics (Norsko), University of Mannheim (Německo) Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI)u Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Institut Fraunhofer (Německo) Zpracování přehledu vizualizačních nástrojů pro ontologie Ing. Marek Dudáš, prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
FMFI UK Bratislava (Slovensko) Formalizace modelu ontologického pozadí PURO prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Universidad politecnica de Madrid (Španělsko) Multilinguální propojená data na webu prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Institut für Design Science (Německo) Teorie informace Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
SCET UC Berkeley (USA) Data X – pokročilá datová analytika doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Institut für Design Science (Německo)
Informace a totalitarianismus Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Bertalanffy Center Wien (Rakousko)
Informační etika Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
2017
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
University of Warsaw (Polsko)
Kardiovaskulární revoluce v zemích střední a východní Evropy RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Max Planck Institute for Demographic Research (Německo), INED (Francie) Mezinárodní databáze příčin úmrtí RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
London School of Hygiene and Tropical Medicine (Velká Británie) Úmrtnost související s alkoholem a rizika různých přístupů v jejím měření RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Max Planck Institute for Demographic Research (Německo) Znovusjednocení Německa z pohledu zdraví RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
INED (Francie) Stárnutí a příčiny úmrtí RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
IUT2 Grenoble (Francie)
Odborné přednášky v oboru statistika a informatika Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
University of Maribor (Slovinsko)
Nová média a sociální sítě PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Department of Business and Management, Aalborg University (Dánsko)
Enterprise information systems prof. Ing. Petr Doucek, CSc., PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, PhD.
Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky (Slovensko)
Společný výzkum, pořádání konferencí prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Tampere University of Technology (Finsko) Výzkum možností využití metody GUHA a systému LISp-Miner v dobývání znalostí z databází prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Institut Fraunhofer (Německo) Zpracování přehledu vizualizačních nástrojů pro ontologie Ing. Marek Dudáš, doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
FMFI UK Bratislava (Slovensko) Formalizace modelu ontologického pozadí PURO doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Universidad politecnica de Madrid (Španělsko) Multilinguální propojená data na webu doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
INRIA, IRIT, LIRMM (Francie), Wright State University, Pistoia Alliance Inc. (USA), Instituto Gulbenkian de Ciência, LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), TasLab, Universita degli studi di Milano (Itálie), Linköping University (Švédsko), Department of Informatics (Norsko), Vrije Universiteit Amsterdam (Holandsko) Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI)u Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
IRIT (Francie), Wright State University (USA) Příprava referenčního datasetu pro komplexní mapování ontologií Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
New York University (New York)
New Media x Old Tricks PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
Institut für Design Science (Německo)
Teorie informace Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Univerzita Mateja Bela (Slovensko)
Predikce finančního zdraví podniků Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D.
2016
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
Institut national d’études démographiques (Francie) Metodika výpočtu úmrtnostních tabulek včetně intervalů spolehlivosti RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Katedra operačního výzkumu a ekonometrie, EU Bratislava (Slovensko)
Moderní trendy v operačním výzkumu a ekonometrii prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
IUT2 Grenoble (Francie)
Odborné přednášky v oboru statistika a informatika Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Universität Regensburg (Německo) Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
INRIA, IRIT, LIRMM (Francie), Wright State University, Pistoia Alliance Inc. (USA), University of Oxford (VB), Instituto Gulbenkian de Ciência, LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), TasLab, Universita degli studi di Milano (Itálie), Linköping University (Švédsko), Department of Informatics (Norsko), Vrije Universiteit Amsterdam (Holandsko) Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI) Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
ISTC-CNR (Itálie) Ontologické modelování mezilidských vztahů doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Politecnico di Bari (Itálie) Generování příkladů častých vzorů v propojených datasetech Mgr. Jindřich Mynarz, Ing. Marek Dudáš, doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Universität Mannheim (Německo) Dolování z propojených dat Ing. Václav Zeman, doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Institut Fraunhofer (Německo) Zpracování přehledu vizualizačních nástrojů pro ontologie Ing. Marek Dudáš, doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
FMFI UK Bratislava (Slovensko) Formalizace modelu ontologického pozadí PURO doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
University of Maribor (Slovinsko)
Nová média a sociální sítě PhDr. Ing. Antonín Pavlíček,Ph.D.
Department of Business and Management, Aalborg University (Dánsko)
Enterprise information systems prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
ACPI Reading (Velká Británie) Social media – sentiment analysis PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Univerzita Mateja Bela (Slovensko)
Predikce finančního zdraví podniků Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D.
2015
Instituce Téma spolupráce Odpovědná osoba
University of Maribor (Slovinsko)
Nová média a sociální sítě PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Department of Business and Management, Aalborg University (Dánsko)
Enterprise information systems prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
The Bertalanffy Center for the Study of Systems Science (Rakousko) Etický rozměr informatiky Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V. (Německo) Teorie nekompletních systémů Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D.
TU Darmstadt (Německo) Učení pravidel z dat Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Politecnico di Bari (Itálie) Párování nabídky a poptávky s pomocí propojených dat na webu Ing. Jindřich Mynarz, Ph.D., doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Universität Mannheim (Německo) Dolování z propojených dat Ing. V. Zeman, Ph.D., doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
INRIA (Francie), Wright State University (USA), University of Oxford (VB), LASIGE (Portugalsko), FORTH (Řecko), Universi-ta degli studi di Milano (Itálie), Linköping University (Švédsko) Vyhodnocování výsledků mapování ontologií (OAEI) Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
University of Maribor (Slovinsko) Manažerské informatika, nová média prof. Ing. Petr Doucek, CSc., PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Johannes Kepler University in Linz (Rakousko) Manažerské informatika, bezpečnost informačních systémů prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Univerzita Mateja Bela (Slovensko) Predikce finančního zdraví podniků Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D.
University of Regensburg (Německo) Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Institut National d’Etudes Demographiques (Francie) Analýza příčin úmrtí RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Institut National d’Etudes Demographiques (Francie) Vícečetné příčiny úmrtí RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Max Planck Institute for Demographic Research Rostock (Německo) Úmrtnost v Německu RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D.