Studentský tajemník

Ing. Veronika Ptáčková

Tajemnice Fakulty informatiky a statistiky pro studentské záležitosti

Studijní tajemník pomáhá studentům v řešení komplikovaných situací v rámci vysokoškolského studia. V rámci osobního přístupu poskytuje rady a doporučení nad rámec studijního oddělení, pomáhá studentům v orientaci ve vysokoškolském systému a řeší situace, kdy je student neprávem poškozen jednáním pedagoga.

Několik doporučení:

  • Počet kreditů na semestr plánujte s uvážením, odhadem vlastních schopností a času. Pročítejte sylaby kurzů, ať máte přehled, co budete studovat. Pokud se Vám kurzy vzájemně doplňují a studujete je současně, je to velkou výhodou.
  • Máte-li zájem o cestu do zahraničí v rámci programu Erasmus nebo Free Mover, řešte přípravu už od 2. ročníku bakalářského studia, neboť je možné vycestovat už ve 3. ročníku.
  • Pokud nastane situace, kdy pro Vás není možné ze zdravotních nebo jiných důvodů plnit studijní povinnosti nebo docházet do výuky, nahlaste tuto skutečnost nejdříve, kdy je to možné.

Užitečné odkazy: