Časová náročnost

Doporučení, jak propojit školu a práci.

Semestr

Graf časové náročnosti při semestru znázorňuje možné rozložení pracovních a studijních povinností na základě toho, jak se mění zátěž na studium v průběhu semestru.

Výuka v semestru je rozložená do 13. týdnů. Pravidelně se zátěž ve škole zvyšuje v 6-8. týdnu semestru, právě v tu dobu totiž probíhají první průběžné testy. Dále pak také od 12. týdne, kdy se konají závěrečné testy, ale i závěrečné zkoušky v předtermínu. Následuje zkouškové období, které trvá 6 týdnů.

Zmíněné uspořádání semestru je běžné na většině předmětů, není však závazné a každý vyučující si ho upravuje podle potřeb předmětu.

Týden Práce/Škola

Víme, že 95% studentů FIS se na magisterském stupni věnuje kromě studiu také práci. V tomto modelu je znázorněno, jak je možné rozložit si studium v rámci jednoho týdne. V případě zápisu 30 kreditů za semestr je možné vystudovat magisterské studium za 2 roky. Při zápisu 20 kreditů za semestr je možné studium dokončit za 3 roky.

Počet hodin strávených ve škole je odvozen ze směrnic Kreditního systému (ECTS – European Credit Transfer System).