Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Kontakt

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4,
130 67 Praha 3 – Žižkov

e-mail: fis@vse.cz

Děkan
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
místnost: 404 NB
telefon: 224 095 401
e-mail: fischerj@vse.cz

Tajemnice
Ing. Marie Gvoždiaková
místnost: 406 NB
telefon: 224 095 420
e-mail: gvozdiak@vse.cz

Sekretariát
Petra Šarochová
místnost: 405 NB
telefon: 224 095 421
tel./fax: 224 095 400
e-mail: petra.sarochova@vse.cz

Tajemník pro studentské záležitosti
Ing. Veronika Ptáčková
místnost: NB425
e-mail: xptav00@vse.cz

Studijní oddělení
Jitka Krajíčková (doktorské studium)
místnost: 412 NB
telefon: 224 095 464
e-mail: krajicko@vse.cz

Ing. Jana Sedláčková (bakalářské studium)
místnost: 411 NB
telefon: 224 095 441
e-mail: sedlacko@vse.cz

Jana Hudčeková (bakalářské studium)
místnost: 410 NB
telefon: 224 095 440
e-mail: jana.hudcekova@vse.cz

Iva Hudcová (magisterské studium)
místnost: 409 NB
telefon: 224 095 487
e-mail: hudcovai@vse.cz

Mgr. Veronika Brunerová (magisterské studiium anglické obory ISM, QEA a MOS)
místnost: 408 NB
telefon: 224 095 418
e-mail: ism@vse.cz, qea@vse.cz, mos@vse.cz

Akademický senát
Předsedkyně
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
místnost: 377 NB
telefon: 224 095 247
e-mail: jitka.langhamrova@vse.cz