Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky proběhl 17. ledna 2020 v areálu VŠE nám.W.Churchilla 4, Praha 3 Žižkov.

Začátek programu v 10:00 v přednáškové aule v Rajské budově číslo RB 101.

Program:

10:00: Společná část o fakultě – místnost RB 101
  • představení Fakulty informatiky a statistiky (profil školy, její role na trhu práce v ČR),
  • představení bakalářských i magisterských programů,
  • informace o spolupráci fakulty s praxí,
  • informace o přijímacích zkouškách,
  • průvodce studentským životem, setkání se současnými studenty.
11:00: Představení programů a ukázky z hlavních oblastí výuky (paralelně)
  • RB 101: Informatické programy (Aplikovaná informatika, Informační média a služby),
  • RB 212: Matematické metody v ekonomii,
  • RB 213: Multimédia v ekonomické praxi,
  • RB 109: Magisterskké studium.
12:00: Komentovaná prohlídka areálu Žižkov

 

Odkaz na Facebook

Fotogalerie z 2020:

Fotogalerie z 2019: