Umělá inteligence mezi trénovacími daty a lidskými znalostmi

Data, AI, znalosti (DaiZ’23) meetup: Umělá inteligence mezi trénovacími daty a lidskými znalostmi

Fakulta informatiky a statistiky VŠE ve spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku (která je členem EurAI, evropské asociace pro umělou inteligenci) vás srdečně zve na 1. ročník neformálního odborného meetupu zaměřeného na problémy a metody využívání umělé inteligence v kombinaci s přímým či nepřímým zapojením lidských znalostí.

Meetup je zároveň součástí programu tzv. Inovačního týdne VŠE. Jsou na něj proto vedle veřejnosti z akademického a praktického světa zváni i studenti (nejen) VŠE, kteří se o umělou inteligenci a datově-znalostní problematiku zajímají.

Organizační výbor: Roman Barták (MFF UK, ČSKI/EurAI), Petr Berka (FIS VŠE), Dušan Chlapek (FIS VŠE), Vojtěch Svátek (FIS VŠE).

Místo, čas, a podmínky účasti:

 • Areál VŠE na Žižkově, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (konferenční sál Akademického klubu)
 • Čtvrtek 9. 11. 2023, od 11:00 do večerních hodin (raut)
 • Kapacita akce je zaplněna – registrace na DaiZ meetup je ukončena!

Jednotícím myšlenkou je aktuální potřeba, aby umělá inteligence efektivně využívala jak rozsáhlá trénovací data, tak i znalosti – ať už strukturované ve znalostních bázích, nebo v hlavách lidí, kteří vybírají data pro trénování, poskytují systému zpětnou vazbu a analyzují a interpretují jeho výsledky. Těžištěm jsou proto odborná témata typu „AI with human in the loop“, „vysvětlitelná/důvěryhodná umělá inteligence“, „neuro-symbolická umělá inteligence“, případně „strojové učení s apriorními znalostmi“ nebo „vnořování znalostních grafů“.

Meetup volně navazuje na česko-slovenské konference „Data a znalosti“ konané v letech 2015–2019. Nejedná se však tentokrát o konferenci s recenzním řízením, ale o neformální diskusní setkání, obohacené zvanou přednáškou z praxe, „lightning“ ústními sděleními, posterovou sekcí a panelovou diskusí. Jazyky meetupu jsou čeština, slovenština a angličtina.

Předběžný program:
11:00 Zvaná přednáška (v češtině)
Luděk Kopáček, Ph.D. (Workday CZ): Využití AI/LLM pro interpretaci zaměstnaneckých dat
12:00 Oběd (organizátoři nezajišťují, ale lze využít restaurace v kampusu a okolí)
13:15 Oficiální zahájení meetupu
13:30 Zvaná přednáška (v angličtině)
Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D. (ÚFAL MFF UK Praha): Getting Structure in Dialogues with Large Language Models
14:30 Panelová diskuse: „AI: degrading gracefully vs. falling from the knowledge cliff“
(panelisté: Ondřej Bojar, Lukáš Chrpa, Luděk Kopáček, Martin Nečaský)
15:30 Přestávka (drobné občerstvení bude zajištěno)
16:00 Série krátkých ústních vystoupení

 1. Simona Ondrčková (MFF UK): Hierarchical planning
 2. Lukáš Chrpa (CIIRC ČVUT): Attributed Transition-based Domain Control Knowledge for Planning
 3. Jiří Švancara (MFF UK): Multi-agent Pathfinding at Charles University
 4. Marie Kovářová (FIS VŠE): Mapping the path of zero-day attacks against AI algorithms safeguarding network infrastructure
 5. Ondřej Vadinský (FIS VŠE): Vyhodnocování obecné inteligence umělých agentů
 6. Petra Vidnerová (UI AV ČR): Performance Prediction for Neural Architecture Search
 7. Tomáš Kulhánek (1. LF UK & Creative Connections s.r.o.): Spojení matematických modelů založených na znalostech a modelů (AI) založených na datech
 8. Ondřej Bojar (MFF UK): How to evaluate at human levels of performance?
 9. Róbert Móro (Kempelenov inštitút inteligentných technológií): Znižovanie dopadu dezinformácií pomocou umelej inteligencie
 10. Jakub Bareš (Metamathics): Mapování vědeckého pokroku vůči civilizačním cílům pomocí jazykových modelů
 11. Martin Ledvinka (FEL ČVUT): Efektivní tvorba a využití znalostí
 12. Vojtěch Svátek (FIS VŠE): Facilitating (focused) reuse of ontologies
 13. Tomáš Kliegr (FIS VŠE): RDFRules – švýcarský nůž pro strojové učení nad znalostními grafy
 14. Lukáš Sýkora (FIS VŠE): Action-Apriori, nový algoritmus pro dolování akčních pravidel
17:30 Komunitní diskuse – o české „datově-AI-znalostní“ komunitě a budoucnosti meetupu DaiZ
18:00 Posterová sekce
18:30 Raut v prostorách Akademického klubu VŠE
 • Pro seniorní vědce: příležitost představit „výstavní“ výsledky své skupiny, ale také kontaktovat možné partnery pro národní projekty, oponenty pro disertace apod.
 • Pro doktorandy aj. juniorní vědce, i výzkumníky ze startupů a korporátů: navázání kontaktů s kolegy, kteří řeší podobné problémy v trochu jiném kontextu, a se kterými se moc často nesetkají, protože každý jezdí na „ty své“ zahraniční konference
 • Pro studenty: okouknout ve větším měřítku, co řeší jejich starší kolegové doktorandi, a případně i (možná poprvé) prezentovat vlastní výzkumné výsledky širší komunitě
 • Pro zástupce průmyslu: nahlédnout pod pokličku výzkumných laboratoří – co se možná za několik let objeví na trhu, ale zatím se o tom tolik neví.