Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Počet absolventů FIS

Struktura dat

Dataset Počet absolventů FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Referenční období Datum, ke kterému je počet absolventů vykázán. referencni_obdobi
Kód typu studijního programu Kód typu studijního programu v číselníku typů studijního programu. typ_studijniho_programu_kod
Typ studijního programu Typ studijního programu, za který je počet absolventů vykázán. Typ studijního programu rozlišuje studijní programy např. na bakalářské nebo navazující magisterské. typ_studijniho_programu
Zkratka oboru Zkratka oboru, za který je počet absolventů vykázán. zkratka_oboru
Název oboru Název oboru, za který je počet absolventů vykázán. nazev_oboru
Počet absolventů Počet absolventů. pocet_absolventu

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:

  • Číselník typů studijního programu.