Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Přepočtený počet a průměrný věk akademických pracovníků FIS

Struktura dat

Dataset Přepočtený počet a průměrný věk akademických pracovníků FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Referenční období Datum, ke kterému je přepočtený počet akademických pracovníků a jejich průměrný věk vykázán. referencni_obdobi
Kód kategorie akademického pracovníka Kód kategorie akademického pracovníka z číselníku kategorií akademických pracovníků. kategorie_akademickeho_pracovnika_kod
Kategorie akademického pracovníka Kategorie akademického pracovníka, za kterou je přepočtený počet akademických pracovníků a jejich průměrný věk vykázán. kategorie_akademickeho_pracovnika
Přepočtený počet akademických pracovníků Přepočtený počet akademických pracovníků. prepocteny_pocet_akademickych_pracovniku
Průměrný věk Průměrný věk akademických pracovníků. prumerny_vek

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:

  • Číselník kategorií akademických pracovníků.