Den doktorandů

Dne 31. ledna 2024 proběhl již dvacátý devátý ročník vědeckého semináře „Den doktorandů FIS“, který se uskutečnil pod záštitou děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Semináře se zúčastnilo celkem 14 doktorandů, ke kterým se i přidal se svým příspěvkem „Reasoning in Ontological Meta-Modeling and Higher-Order Description Logics“ doktorand Zekeri Adams z UK Bratislavy, ze Slovenska. Vzhledem k vyššímu počtu příspěvků byl seminář rozdělen na dvě sekce na Aplikovanou informatiku a na druhou sekci na Ekonometrii a operační výzkum spolu se Statistikou. V každé sekci byli oceněny tři nejlepší příspěvky. V letošním ročníku byli uděleny nejlepší místa těmto doktorandům:

Aplikovaná informatika:

  1. místo: Ing. Peter Vajdečka, Enhancing of LLMs in Generating Abstracts and Titles within the Research Domain
  2. místo: Ing. Karel Maršálek, Designing a test for measuring digital literacy in companies
  3. místo: Ing. Adam Krbušek, Towards a Comprehensive Taxonomy of Frameworks and Methodologies Used in Software Product Management

Ekonometrie a operační výzkum, Statistika:

  1. místo: Ing. Jindřich Lacko, Comparing Physical and Socioeconomical Drivers of EV Adoption in Czechia
  2. místo: Ing. Jakub Neugebauer, Portfolio optimization under stochastic dominance constraints: non-parametric stochastic dominance test statistic approach
  3. místo: Ing. Tereza Frömmelová, Gender Dynamics in Czechia Household Fertility: Logistic Regression insight

Uvedeným doktorandům gratulujeme a budeme se těšit na jejich další publikační úspěchy. Poděkování také patří všem ostatním zúčastněným doktorandům, kteří se semináře zúčastnili. Připomínáme, že na semináři jsou nicméně vítány i příspěvky doktorandů, kteří přednesli svůj příspěvek na dřívějším semináři, zvláště v případě, kdy ve své práci významněji pokročili.

Příští den doktorandů proběhne opět za rok, uzávěrka přihlášek bude začátkem nového roku 2025. Sborník abstraktů z letošního semináře bude vydán jako eBook a bude k dispozici na stránkách https://fis.vse.cz/doktorske-studium/dalsi-informace/den-doktorandu/.

Galerie:

Archiv:

Pokyny pro účastníky ročník 2024: