Den doktorandů

Fakulta informatiky a statistiky VŠE si Vás dovoluje pozvat na vědecký seminář „Den doktorandů FIS“.

Již dvacátý devátý ročník vědeckého semináře se uskuteční 31. ledna 2024 v přednáškových místnostech VŠE FIS 4. patro Nové budovy. Program semináře bude zveřejněn v lednu 2024.

Dne doktorandů je povinen se zúčastnit každý doktorand v rámci svého doktorského studia do konce 6. semestru a prezentovat své dosažené výsledky vědecké práce.

Na semináři jsou avšak vítány i příspěvky doktorandů, kteří přednesli svůj příspěvek na dřívějším semináři, zvláště v případě, kdy ve své práci významněji pokročili.

V případě Vašeho zájmu, se budeme těšit na Vaše příspěvky.

Minulý ročník v obraze:

Archiv:

Pokyny pro účastníky ročník 2024: