Den doktorandů

Pod názvem „Den doktorandů FIS“ se každoročně koná vědecký seminář, na nichž mají jednotliví doktorandi příležitost prezentovat své výzkumy před akademickou obcí fakulty a širší veřejností. Každý doktorand by měl v průběhu studia na semináři vystoupit. Z příspěvků přednesených na semináři je každoročně vydáván sborník.

Příští seminář se uskuteční 7. února 2019, podrobnosti budou upřesněny. Přihláška k vystoupení má termín 4. ledna 2019.
Více informací

Sborníky ze Dne doktorandů naleznete níže: