Den doktorandů

Pod názvem „Den doktorandů FIS“ se každoročně koná vědecký seminář, na nichž mají jednotliví doktorandi příležitost prezentovat své výzkumy před akademickou obcí fakulty a širší veřejností. Každý doktorand by měl v průběhu studia na semináři vystoupit. Z příspěvků přednesených na semináři je každoročně vydáván sborník.

Vědecký seminář Den doktorandů se uskuteční 6. února 2020.

Více informací

Sborníky ze Dne doktorandů naleznete níže: