Zkušenosti absolventů

Záleží nám na našich absolventech. Zajímáme se o to, čemu se věnují poté, co opustí Fakultu informatiky a statistiky. Rádi s nimi zůstáváme v kontaktu a sledujeme jejich cestu po dokončení studia. Úspěch našich absolventů je i úspěchem fakulty.

Ing. Filip Hon, Ph.D.

Už během studia magisterského programu Ekonomická demografie jsem vypomáhal na katedře jako pomocná vědecká síla. Zapojil jsem se do organizačních aktivit a získal cenné zkušenosti v analýze dat. Práce se mi líbila a rozhodl se vyzkoušet doktorát. Poté jsem zjistil, že mi tato volba přináší velkou porci osobní svobody, kterou bych v jiném zaměstnání nepoznal. V akademickém prostředí se navíc můžete radit o postupu vaší disertační práce s nejlepšími odborníky v oboru, jak od nás, tak i ze zahraničí. Díky doktorátu jsem získal nadprůměrnou kvalifikaci ve výpočetních metodách i v souvisejících software programech. Po dokončení jsem se rozhodl zůstat v akademickém prostředí a zastávám na FISu aktuálně pozici tajemníka katedry. Doktorské studium bych doporučil všem, kteří zvládnou samostatně řídit svůj život, chtějí dělat, co je baví, a mají touhu po hlubších znalostech.

 

doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.

Po bakalářském studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP jsem pokračoval na VŠE, kde jsem kde jsem vystudoval program Kognitivní informatika (Ing.). Hned na začátku doktorského studia jsme pak vytvořili s dalšími doktorandy fajn partu a vzájemně se podporovali po celou dobu. Společně jsme diskutovali a řešili naše disertační témata, výzkum a publikace – ideálně někde v hospůdce. Kamarádi z doktorského studia tvoří důležitou součást mého sociálního kapitálu doposud. Při Ph.D. studiu jsem spoluzaložil časopis Acta Informatica Pragensia, který funguje doposud. Studovat doktorát je jiné než předchozí studium. Není to o absolvování předmětů, naopak se to celé točí kolem vlastního výzkumu. Vzhledem k tomu, že jsem již při škole pracoval v oblasti výzkumu a vývoje, stal se doktorát dobrým výchozím bodem pro moji další kariéru. Nyní jsem projektovým manažerem ve výzkumu a vývoji ve firmě Telematix Software, která se zaměřuje na vývoj inteligentních dopravních systémů a zároveň pracuji na VŠE na pozici docenta. Doktorské studium bych doporučil lidem, kteří rádi otevřeně přemýšlejí o světě (který je stále více prolnut s informačními technologiemi) a chtějí se naučit řešit problémy pomocí vědeckých přístupů. Dále také všem, kteří chtějí v budoucnu pracovat jako výzkumní pracovníci, inovativní manažeři nebo vyučovat na vysoké škole.

 

Ing. Mgr. Martina Miskolczi, Ph.D., MBA

Studovala jsem v letech 1992–1997 obor Aplikovaná statistika, vedlejší specializace Demografie a sociální analýza. Po studiu jsem strávila rok v zahraničí, studovala jiné školy a později jsem se vrátila na VŠE na doktorské studium. Doktorské studium bylo náročné časově a organizačně, zejména vzhledem k rodinným a pracovním povinnostem. Naučila jsem se ale pracovat samostatně, aktivně publikovala, učila studenty, vystupovala na konferencích a akademických akcích. Také jsem se naučila stíhat více věcí najednou, kombinovat rodinu, práci na plný úvazek s akademickými aktivitami. Nyní pracuji na několika projektech – v americkém start-upu SaluberMD Inc., jako senior strategy, financial and business consultant, v PricewaterhouseCoopers Česká republika, spol. s r.o., pracuji na auditech finančních společností v oblasti kreditního rizika, dělám i na projektech pro malé české společnosti a start-upy, připravuji business plány a materiály pro potenciální investory, připravuji je na due diligence. Kromě toho učím na VŠE studenty inženýrských programů EDA a ISM. I když doktorské studium v mém profesním životě nepřineslo zásadní změny, doporučila bych ho lidem, kteří chtějí zažít akademickou půdu, vědecky pracovat nebo mají unikátní obor, který chtějí zkoumat do hloubky.

 

Ing. Adrian Wildenaue, Ph.D.

Vystudoval jsem na FISu doktorský program Aplikovaná informatika a statistika. Během doktorského studia jsem se o sobě a své metodice práce dozvěděl víc, než jsem si možná na začátku chtěl připustit. Dobrá struktura je v doktorském studiu polovina úspěchu a pokud máte navíc dobrého školitele, který vás nejen povzbuzuje, ale také tvoří výzvy, hodně to pomáhá. Díky doktorátu jsem se mohl blíže podívat na konkrétní témata. Získané dovednosti a poznatky jsem následně uplatnil ve své kariéře a stal se profesorem v oboru, který jsem studoval. Rozhodně bych doporučil doktorské studium na VŠE, zejména těm, kteří chtějí se chtějí vydat na akademickou dráhu a neustále se rozvíjet. Ačkoli to nebylo vždy snadné, hodnotím práci a reflexi se školitelem jako velmi cennou zkušenost, která mi pomohla vyzrát.