Akreditační rada fakulty

Složení Akreditační rady fakulty

Zápisy z jednání ARF

a archiv zápisů studijních rad jsou pracovníkům FIS zpřístupněny na intranetu pro zaměstnance.

Formuláře