Akreditační rada fakulty

Složení Akreditační rady fakulty

Jméno Role
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc člen
Ing. et Ing. Soňa Karkošková, Ph.D. člen
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. člen
Ing. Martin Potančok, Ph.D. člen
Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D. člen
prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. člen
Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. člen, předseda
Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D. člen
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. člen

Tajemník ARF: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Zápisy z jednání ARF

a archiv zápisů studijních rad jsou pracovníkům FIS zpřístupněny na intranetu pro zaměstnance.

Formuláře