Kolegium děkana

  • orgán, který se skládá z vedení fakulty, tedy děkana, všech proděkanů, tajemnice fakulty, vedoucích kateder a tajemníka pro studentské záležitosti. Zasedání kolegia děkana se konají zpravidla jednou měsíčně, vždy ve středu od 9,30 v kanceláři děkana fakulty.