Kolegium děkana

  • orgán, který se skládá z vedení fakulty, tedy děkana, všech proděkanů, tajemnice fakulty, vedoucích kateder a tajemníka pro studentské záležitosti. Zasedání kolegia děkana se konají zpravidla jednou měsíčně, vždy ve středu od 9,30 v kanceláři děkana fakulty.
Jméno Role
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. člen
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. člen
Ing. Marie Gvoždiaková člen
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. člen
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. člen
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. člen
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. člen
prof. RNDr. Luboš Marek, CSc. člen
doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D. člen
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. člen
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. člen
Bc. Miloslav Vach člen
Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. člen
Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D. člen