Kolegium děkana

  • orgán, který se skládá z vedení fakulty, tedy děkana, všech proděkanů, tajemnice fakulty, vedoucích kateder a tajemníka pro studentské záležitosti. Zasedání kolegia děkana se konají zpravidla jednou měsíčně, vždy ve středu od 9,30 v kanceláři děkana fakulty.
Jméno Role Poznámka
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. členproděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy, katedra systémové analýzy
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. členděkan
Ing. Marie Gvoždiaková člentajemnice fakulty
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. členproděkan pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. členkatedra ekonometrie
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. členkatedra demografie, předsedkyně AS FIS
prof. RNDr. Luboš Marek, CSc. členkatedra statistiky a pravděpodobnosti
doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D. členkatedra ekonomické statistiky
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. členkatedra informačních technologií
RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D. členkatedra matematiky
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. členkatedra informačního a znalostního inženýrství
Bc. Miloslav Vach členstudentský tajemník
Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. členproděkanka pro studijní a pedagogickou činnost
Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D. členkatedra multimédií