Stipendijní komise

  • orgán, který schvaluje výši a účel stipendií, zasedá zpravidla dvakrát za akademický rok
  • stipendijní řád