Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

e-mail: kristyna.vltavska@vse.cz
NB 4.p., m.č. 407, tel. +420-224 095 419

Odborná asistentka katedry ekonomické statistiky, laureátka Ceny Josefa Hlávky z roku 2011 pro vynikající studenty. Ve své pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a problematice hodnocení kvality vysokých škol. Působí v českých i zahraničních odborných organizací, např. České statistické společnosti či International Input-Output Association. Je autorkou či spoluautorkou řady monografií, odborných článků a konferenčních příspěvků.

Osobní údaje

Vzdělání

2009    Ing., VŠE, obor Statistické a pojistné inženýrství
2012    Ph.D., VŠE, obor Statistika

Akademické pracoviště

Fakulta informatiky a statistiky, katedra ekonomické statistiky

Zaměstnání

2012 – dosud    Český statistický úřad, externí spolupracovník, Odbor národních účtů
2009 – 2017     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, koordinátor a zpracovatel šetření studentů EUROSTUDENT a DOKTORANDI

Členství v odborných společnostech, vědeckých výborech a organizacích

2009 – dosud     Česká statistická společnost
2012 – dosud     International Input-Output Association
2015 – dosud     Application of Mathematics and Statistics in Economics, člen vědeckého výboru

Akademické aktivity

2009 – 2011     Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky, místopředseda
2015 – 2018     Akademický senát vysoké školy ekonomické v Praze, člen

Získaná ocenění

2011  Cena Josefa Hlávky
2015  Cena děkana FIS VŠE za nejlepší publikaci

Publikační činnost – Web of Science

ResearcherID:  J-1497-2017
Seznam publikací na WoS: http://www.researcherid.com/rid/J-1497-2017