prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy

e-mail: doucek@vse.cz
NB 4.p., m.č. 452, tel. +420-224 095 409

Vysokoškolská ukončil studia v roce 1984 na Fakultě řízení Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Ekonomicko-matematické výpočty. Ve stejném roce nastoupil na Fakultu řízení na katedru automatizovaných systémů řízení. Od roku 1990 pracuje na katedře systémové analýzy. V roce 2007 byl jmenován profesorem v oboru informatika. Je autorem osmi monografií, čtrnácti učebnic a skript, více jak jednoho sta odborných a vědeckých článků v časopisech a ve sbornících z mezinárodních konferencí. Podílel se na více jak třiceti projektech v tuzemských i mezinárodních společnostech. Je členem programových výborů několika mezinárodních vědeckých konferencích v Evropě i USA. Je předsedou technické komise Českého normalizačního institutu TNK 20 – Informační technologie.

Osobní údaje

Vzdělání a kvalifikace

2007 Jmenován profesorem pro obor Informatika,
1997 Obhajoba habilitační práce na téma „MIS řízení jejich tvorby“,
1992 Obhajoba disertační práce na téma „Modelový přístup k odhadům základních ekonomických charakteristik softwarových projektů,
1981-1984 Vysoká škola ekonomická, obor EMV.

 

Zaměstnání

2018 proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze,
2010-2018 proděkan pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze,
2007 vedoucí katedry systémové analýzy, FIS, VŠE,
2004-2006 proděkan pro mezinárodní vztahy Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze,
1990-2006 Vysoká škola ekonomická, katedra systémové analýzy. Odborný asistent a docent na katedře systémové analýzy. Oblasti práce – bezpečnosti IS/ICT, manažerské informační systémy – jejich specifikace vývoj a implementace, řízení tvorby projektů informačních systémů.
1984-1990 Vysoká škola ekonomická, katedra ASŘ. Od roku 1984 do roku 1985 nastoupil na studijní pobyt na KASŘ. V letech 1985 až 1987 byl vědeckým pracovníkem katedry a od roku 1987 – pracoval jako odborný asistent KASŘ. Po dobu pobytu na KASŘ vyučoval základy algoritmizace a ekonomiku zpracování dat.

 

Odborná činnost

Publikace:
Monografie 15
Skripta 15
Články v recenzovaných časopisech 61
Příspěvky na koferenceních 113

Zúčastnil se na řešení 15 tuzemských i mezinárodních projektů, včetně projektů GAČR a Evropských projektů. Řešení dalších dvou projektů probíhá i v současnosti (Spolupráce s TU Košice –Slovensko, Universita Vídeň – Rakousko).
Je členem 5 výborů mezinárodních konferencí jak v Evropě, tak i v USA.
Je členem pracovní skupiny ISO SC 27 ISO Bezpečnost informačních technologií.