doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Akademický ředitel cizojazyčných studijních programů

e-mail: mazouchp@vse.cz
NB 4.p., m.č. 427, tel. +420-224 095 453

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, Fakultu informatiky a statistiky, obor Statistika a pojistné inženýrství (Ing.) v roce 2005. V roce 2010 ukončil doktorské studium (Ph.D.), obor Statistika, tamtéž. Od roku 2006 je zaměstnán nejprve na katedře statistiky (do roku 2010), následně také na katedrách demografie (2010-2011) a ekonomické statistky (od roku 2010 – dosud). Je členem České demografické společnosti, Slovenské štatistické a demografické spoločnosti a ve své pedagogicko-vědecké činnosti se soustředí na problematiku v oblasti lidského kapitálu a dalších socio-ekonomických souvislostí.

Osobní údaje

Vzdělání
1999 – 2005: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, studijní obor: Statistika a pojistné inženýrství (Ing.)
2005 – 2010: Vysoká škola ekonomická v Praze, studijní obor: Statistika (Ph.D.)
2009 – 2013: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, studijní obor: demografie (Mgr.)
2020: Vysoká škola ekonomická v Praze, obor: Statistika (doc.)

Profesní (pedagogicko-vědecká) kariéra
2006 – 2010    Katedra statistiky a pravděpodobnosti
2010 – 2011    Katedra demografie
2010 – dosud  Katedra ekonomické statistky
2007 – 2010    výuka na Vyšší odborné škole informačních služeb (součást FIS VŠE) na DPP
2009 – 2012    výuka na Soukromé vysoké škole ekonomické a Unicorn Collage na DPP
2010 – dosud  výuka a další spolupráce s Českým statistickým úřadem na DPČ

Profesní specializace
Ekonomická statistika, demografie, lidský kapitál

Vyučované kurzy
Od roku  2006: základní kurzy statistiky, demografie a pokročilé kurzy ekonomické statistiky a demografie na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výzkumná činnost

Projekty MŠMT
2006 – 2011 Reprodukce lidského kapitálu (RELIK) – člen řešitelského týmu

Projekty Grantové agentury ČR (GAČR)
2011 – 2016 Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce, trendy – člen řešitelského týmu (vedoucí týmu za část VŠE)

Projekty Technologické agentury ČR (TAČR)
2015 – 2016 Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ – vedoucí řešitelského týmu

Interní grantová agentura VŠE
2006 – 2007 Nové metody symetrické regrese a použití v ekonomiičlen řešitelského týmu
2007 – 2008 Hodnocení makroekonomických a mikroekonomických dopadů vzdělávání obyvatelstvavedoucí řešitelského týmu
2008 – 2009 Kvantifikace veřejných investic do lidského kapitálu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a hodnocení jejich návratnostičlen řešitelského týmu
2008 – 2009 Modelování rizika pro potřeby pojišťoven a penzijních fondůvedoucí řešitelského týmu
2009 – 2010 Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních parametrůvedoucí řešitelského týmu
2010 – 2011 Analýza a predikce struktury ekonomicky aktivního obyvatelstvavedoucí řešitelského týmu
2011 – 2012 Odhad regionálních cenových hladin – vedoucí řešitelského týmu
2010 – 2011 Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání – člen řešitelského týmu
2012 – 2013 Konstrukce a verifikace indikátorů udržitelného rozvoje ČR a jejích regionůčlen řešitelského týmu
2013 – 2014 Kvantifikace dopadů vzdělávací politiky poslední dekády ve světle výsledků SLDB 2011vedoucí řešitelského týmu
2015 – 2016 Odhad přiměřené míry regulace cen v oblasti bydlenívedoucí řešitelského týmu
2017 The Impact of social status on the attitude and behaviour of students at higher education institutionsčlen řešitelského týmu

Ostatní činnosti v rámci VŠE

Akademický senát VŠE

 • řádným členem 2003 – 2011 (ukončení členství z důvodu neslučitelnosti funkcí) nejprve jako zástupce studentů, později akademických pracovníků FIS
 • předseda Kolejní a stravovací komise

Akademický senát FIS VŠE

 • řádným členem 2005 – 2001 (ukončení členství z důvodu neslučitelnosti funkcí) nejprve jako zástupce studentů, později akademických pracovníků
 • jedno funkční období místopředseda AS FIS

Tajemník pro studentské záležitosti děkana FIS

 • 2006 – 2011 práce se studenty, reprezentace fakulty na různých akcích (Gaudeamus)
 • v roce 2009 krátce také tajemník pro studentské záležitosti rektora VŠE

Komise FIS

 • člen Disciplinární komise v období členství v AS FIS
 • člen Konkurzní komise v období členství v AS FIS

Další organizované akce
Člen organizačního výboru několika mezinárodních konferencí pořádaných na VŠE (nebo ve spolupráci s VŠE):

 • ESRA 2007 (Účastníků: 380, z toho zahraničních: 350)
 • Quantitative Methods in the Social Sciences 2007 (Účastníků: 80, z toho zahraničních: 75)
 • AMSE 2009 (Účastníků: 80, z toho zahraničních: 25)
 • Statistics: Investment in the Future 2 (Účastníků: 170, z toho zahraničních: 120)
 • International conference on robust statistic (Účastníků: 200, z toho zahraničních: 180)
 • ISF 2011 (Účastníků: 320, z toho zahraničních: 305)
 • International workshop on modeling (Účastníků: 180, z toho zahraničních: 165)

Organizátor workshopů:

 • Podzimní seminář péče o talenty v matematice 2007 (Účastníků: 30)
 • International wokshop on robust statistic 2010 (Účastníků: 50, z toho zahraničních: 48)
 • ASME 2015 (Účastníků: 54, z toho zahraničních: 22)
 • Migrace a demografické výzvy 2016 (celostátní konference, počet účastníků: 82)
 • Workshop of the EAPS Health Morbidity and Mortality Working Group „Changing patterns of mortality and morbidity: age-, time-, cause- and cohort-perspectives“ 2016 (Účastníků: 55, z toho zahraničních: 50)

Reprezentace VŠE

 • členk komise pro analýzu daně z příjmu fyzických osob (2014, MF ČR)
 • člen expertní komise pro transfotmaci Statistiky rodinných účtů (ČSÚ)
 • člen Komise pro statistiku mezd (MPSV ČR)
 • člen poroty celoškolské přehlídky středoškolských odborných prací v komisi Ekonomika a řízení
 • člen Námitkové komise společnosti SCIO
 • výuka na kurzech realizovaných např. ČSÚ, ČSSZ
 • recenze článků v časopisech a prací (např. Statistika, Prague Economic Papers, Nadace Josefa Hlávky)

Publikační činnost

Knižní monografie

 • MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Lidský kapitál – měření, souvislosti, prognózy. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011. 116 s. Beckova edice ekonomie 116. ISBN 978-80-7400-380-6. (Další autoři: VLTAVSKÁ, Kristýna).
 • ŠTĚDROŇ, Bohumír, POTŮČEK, Martin, KNÁPEK, Jaroslav, MAZOUCH, Petr. Prognostické metody a jejich aplikace. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 197 s. ISBN 978-80-7179-174-4.

Články v časopise s impakt faktorem

 • TEODORIDIS, Vasilis, KOVAR-EDER, Johana, MAZOUCH, Petr. Integrated Plant Record (IPR) Vegetation Analysis Applied to Modern Vegetation in South China and Japan. Palaios [online], 2011, roč. 26, č. 9–10, s. 623–638. ISSN 0883-1351. URL: http://palaios.geoscienceworld.org/content/26/10/623.abstract. [Impakt faktor 2010: 1.709]
 • TEODORIDIS, Vasilis, MAZOUCH, Petr, SPICER, R.A., UHL, Dieter. Refining CLAMP – Investigations towards improving the Climate Leaf Analysis Multivariate Program. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 2011, roč. 299, č. 1–2, s. 39–48. ISSN 0031-0182. [Impakt faktor 2010: 2.390]
 • TEODORIDIS, Vasilis, KVAČEK, Zlatko, ZHU, Hua, MAZOUCH, Petr. Environmental analysis of the mid-latitudinal European Eocene sites of plant macrofossils and their possible analogues in East Asia. PALAEOgeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 2012, č. 333–334, s. 40–58. ISSN 0031-0182. [Impakt faktor 2011: 2.392]
 • KNORR, UTE C., KOVAR-EDER, Johanna, MAZOUCH, Petr, ROTH-NEBELSICK, Anita. Fruit dispersal ecology of woody taxa in temperate to tropical forests of China and Japan. PALAIOS, 2012, roč. 27, č. 7–8, s. 523–540. ISSN 0883-1351. [Impakt faktor 2011: 1.804]
 • KOVAR-EDER, Johana, KNORR, UTE C., MAZOUCH, Petr. Fruit ecology of eocene and neogene plant assemblages in europe: Tracing shifts in dispersal syndromes. Palaios [online]. 2012, roč. 27, č. 12, s. 887–903. ISSN 0883-1351. Dostupné z: http://palaios.geoscienceworld.org/content/27/12/887.short.
  [IF a AIS 2012: 1.785 | 0.821] [SJR 2012: 1.235]
 • FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Odhad míry návratnosti investic do vysokoškolského vzdělání podle oborů, pohlaví a regionů. Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 5, s. 563–589. ISSN 0032-3233. [IF a AIS 2012: 0.722 | 0.094] [SJR 2012: 0.331]
 • KVAČEK, Zlatko, TEODORIDIS, Vasilis, MAZOUCH, Petr, ROIRON, Paul. Fossil seed cones of Pinus L. (sect. Pinus, subsect. Pinaster LOUDON, Sula group) from the late Neogene and early Pleistocene of Europe. Palaeontographica Abteilung B [online]. 2014, roč. 291, č. 1–6, s. 131–163. ISSN 0375-0299. Dostupné z: http://www.schweizerbart.de/papers/palb/detail/291/84433/Fossil_seed_cones_of_Pinus_L_sect_Pinus_subsect_Pinaster_LOUDON_Sula_group_from_the_late_Neogene_and _early_Pleistocene_of_Europe. [IF a AIS 2014: 0.529 | 0.238] [SJR 2014: 0.307]
 • ČADIL, Jan, MAZOUCH, Petr, MUSIL, Petr, KRAMULOVÁ, Jana. True regional purchasing power: evidence from the Czech Republic. Post-Communist Economies [online]. 2014, roč. 26, č. 2, s. 241–256. ISSN 1463-1377. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631377.2014.904109#.U5IV1yh_QTk. [IF a AIS 2014: 0.492 | 0.196] [SJR 2014: 0.449]
 • KREJČÍ, Igor, MAZOUCH, Petr, VLTAVSKÁ, Kristýna, KVASNIČKA, Roman. Age of machinery and equipment in the Czech agriculture. Agricultural Economics [online]. 2015, roč. 61, č. 8, s. 356–366. ISSN 0139-570X. DOI: 10.17221/238/2014-AGRICECON. Dostupné také z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/159812.pdf. [IF a AIS 2015: 0.482 | 0.087] [SJR 2015: 0.500]
 • TEODORIDIS, Vasilis, MAZOUCH, Petr. How to interpret palaeoclimate CLAMP estimates – is it a number value or an interval range? Bulletin of Geosciences [online]. 2016, roč. 91, č. 4, s. 661–668. ISSN 1214-1119. DOI: 10.3140/bull.geosci.1599. [IF a AIS 2016: 1.175 | 0.380] [SJR 2016: 0,500]

Články v časopise (Scopus)

 • TEODORIDIS, Vasilis, KOVAR-EDER, Johanna, MAREK, Petr, KVAČEK, Zlatko, MAZOUCH, Petr. The integrated plant record vegetation analysis: interntet platform and online application. Sborník Národního muzea v Praze. 2011, roč. 67, č. 3–4, s. 159–165. ISSN 0036-5343. [SJR 2015: 0.246]
 • ČADIL, Jan, MAZOUCH, Petr. PPS and EU Regional Price Level Problem. The Open Political Science Journal [online]. 2011, roč. 4, č. 4, s. 1–5. ISSN 1874-9496. Dostupné z: http://www.benthamscience.com/open/topolisj/articles/V004/1TOPOLISJ.pdf. [SJR 2011: 0.152]
 • ZIMMERMANN, Pavel, MAZOUCH, Petr, TESÁRKOVÁ HULÍKOVÁ, Klára. Missing Categorical Data Imputation and Individual Observation Level Imputation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2014, roč. 62, č. 6, s. 1527–1534. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/62/6/1527/. [SJR 2014: 0.250]
 • MAZOUCH, Petr, KREJČÍ, Igor. The Analysis of the Age Structure of Regional Fixed Capital in the Agriculture. Agris on-line Papers in Economics and Informatics [online]. 2016, roč. VIII, č. 2, s. 89–101. ISSN 1804-1930. DOI: 10.7160/aol.2016.080207. Dostupné také z: http://online.agris.cz/files/2016/agris_on-line_2016_2_mazouch_krejci.pdf. [SJR 2016: 0,344]
 • MAZOUCH, Petr, VLTAVSKÁ, Kristýna, STANĚK, Tomáš. Towards the Unnecessity of Human Development Index: the Case of Sensitivity Analysis. Statistika [online]. 2016, roč. 96, č. 4, s. 5–18. ISSN 0322-788X. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/32912820/32019716q4005.pdf/80085f28-a9d1-4307-8301-34533c1a4de3?version=1.1. [SJR 2016: 0,121]