Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Manažer komunikace a marketingu

e-mail: zdenek.vondra@vse.cz
RB 3.p., m.č. 336a, tel. +420-224 095 871

Spoluzakladatel profesního oboru Multimédia v ekonomické praxi na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Profesně se věnuje marketingové a audiovizuální produkci a to jak v komerční tak v akademické sféře. V praxi realizuje projekty zaměřené na tvorbu komunikačních kampaní, interní podnikové komunikace nebo online vzdělávání. Ve své odborné a publikační činnosti se zabývá tvorbou komunikačních strategií s využitím multimediálních prostředků.

Osobní údaje

Vzdělání

2011        Ing., VŠE, obor Informační management
2016        Ph.D., VŠE, obor Aplikovaná informatika

Akademické pracoviště

Fakulta informatiky a statistiky, Centrum profesního vzdělávání – Grafická a multimediální laboratoř

Členství v odborných společnostech, vědeckých výborech a organizacích

2017 – dosud    člen Vědecké rady edic Fakulty Multimediálních Komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Projekty v rámci VŠE

2008 – 2011     Winston Econ Art: Festival studentské kreativity (vedoucéí realizačního štábu)
2011 – 2015     NAKI: Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské
ekonomiky (tvorba metodiky multimediální prezentace hmotnéhomkulturního dědictví)
2013 – 2015     Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi pro lepší uplatněníí absolventů v praxi
2013 – 2016     CRP KNOWtilus – propojení vědy a umění (ve spolupráci s AMU a Katedrou Arts managementu FPH VŠE)

Akademické aktivity

2009 – 2015     Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze, člen
2011 – 2014     Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky, místopředseda
2012 – 2015     Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze, místopředseda
2012 – 2014     Delegát Vysoké školy ekonomické ve Studentské komoře Rady vysokých škol