MODE School – kurzy datové analytiky FIS

Fakulta informatiky a statistiky nabízí kurzy datové analýzy pod brandem MODE School.

 • Je to jedinečná příležitost získat praktické znalosti ve statistické analýze dat pod odborným vedením pracovníků FIS a expertů z praxe.
 • Naučíte se používat celou řadu analytických nástrojů a metod, které Vám pomohou ve Vašem profesním životě lépe a efektivněji analyzovat data a následně správně formulovat závěry z daných výsledků analýz.
 • Budete umět pracovat s daty v Pythonu, R, SQL a Excelu.
 • Kurzy jsme pečlivě sestavili pro začátečníky až pokročilé tak, aby obsah kurzů zrcadlil poptávku v praxi.
 • Aktuálně nabízíme 3 série minikurzů a každá série se skládá z 8 čtyřhodinových minikurzů:
  • Základy datové analýzy pro business,
  • Základy statistické analýzy dat pro výzkum,
  • Pokročilé metody statistické analýzy dat pro výzkum.
 • Je možné absolvovat jeden vybraný minikurz, i kombinovat jednotlivé minikurzy dle oblasti zájmu a svých znalostí, nebo můžete absolvovat všechny kurzy z dané série a získat certifikát FIS.
 • Na dotaz umíme vytvořit i kurzy na míru.
 • Kurzy jsou určeny profesionálům (i studentům), kteří chtějí prohloubit své dovednosti v oblasti Business Intelligence a zvýšit celkovou produktivitu práce při zpracování, analýze, vizualizaci či prezentaci dat.
 • Získané znalosti lze uplatnit zejména v oblasti finančních, marketingových, poradenských a výzkumných institucích, v oblasti státní a podnikové statistiky, a všude tam, kde je potřeba zpracovávat a prezentovat jakákoliv data.
 • Individuální přístup – výuka v malých skupinách.
 • Flexibilita – přizpůsobíme se Vašim časovým možnostem a tempu; naše minikurzy můžete absolvovat v sérii najednou, nebo si je rozložit do delšího období (například do půl roku nebo roku)
 • Důraz na praxi – výuka formou workshopů, analýza reálných dat a živé diskuze.
 • Po absolvování všech minikurzů v sérii je možné získat certifikát FIS.

Základy datové analýzy pro business

Série osmi minikurzů je navržena tak, aby absolventi uměli vytěžit z dat cenné informace, a tak dělat informovaná rozhodnutí. Tyto minikurzy pokrývají vše podstatné pro základní datovou analýzu:

 1. Popisná statistika v Excelu 1: Seznámíte se se základními datovými typy a vybranými statistickými metodami pro popis dat.
 2. Popisná statistika v Excelu 2: Prohloubíte si znalosti popisné statistiky s pomocí vybraných doplňků v Excelu a také pomocí grafů.
 3. Úvod do SQL: Osvojíte si základy práce v SQL a některé jednoduché příkazy.
 4. Prvotní analýza a získávání dat v SQL: Vyzkoušíte si možnosti jednoduché analýzy dat a získání požadovaných dat z databáze.
 5. Základy Pythonu: Osvojíte si základy Pythonu, abyste jej mohli samostatně využívat při každodenní praktické činnosti.
 6. Explorativní analýza dat v Pythonu: Seznámíte se s přístupy, pomocí kterých prozkoumáte data, charakterizujete jejich vybrané vlastnosti a kvantifikujete závislosti.
 7. Vizualizace dat v Pythonu: Dozvíte se, které grafy jsou vhodné pro daný datový typ, a taky jak se vyvarovat nejčastějších chyb při tvorbě grafických výstupů v Pythonu.
 8. Workshop datové analýzy v Pythonu: Znalosti z předchozích minikurzů si utvrdíte při kolektivním analyzování dat. Vyzkoušíte si analýzu dat od načtení datových souborů až po získání odpovědí na položené otázky.

Je možné absolvovat jeden vybraný minikurz, i kombinovat jednotlivé minikurzy dle oblasti zájmu a svých znalostí, nebo můžete absolvovat všechny kurzy z dané série a získat certifikát FIS.

 • Přihlaste se na samostatný minikurz zde.
 • Přihlaste se na celou sérii minikurzů zde.

Přihlášku na kurz je třeba odeslat minimálně 2 týdny před zahájením kurzu!

Základy statistické analýzy dat pro výzkum

Nejenom výzkumníkům nabízíme sérií osmi minikurzů, kde se naučí programovat v R, a taky si osvojí základy statistické analýzy dat v praxi:

 1. Úvod do R: Osvojíte si základy jazyka R, abyste jej mohli samostatně využívat při každodenní praktické činnosti.
 2. Základy popisné statistiky v R: Prohloubíte si své znalosti R, a zároveň se seznámíte se základními statistickými metodami pro popis dat.
 3. Základní techniky programování v R: Na praktických příkladech se seznámíte s pokročilejšími programovacími technikami jako je vytváření vlastních funkcí, použití podmínky či tvorba smyček.
 4. Zpracování a úprava dat v R: Vyzkoušíte si, jak efektivně zpracovávat data (i pomocí balíčku dplyr) a připravit je na analýzu.
 5. Tvorba grafů a vizualizace v R: Dozvíte se, které grafy jsou vhodné pro daný datový typ, a taky jak se vyvarovat nejčastějších chyb při tvorbě grafických výstupů.
 6. Explorativní analýza kvantitativních dat v R: Seznámíte se s přístupy, pomocí kterých prozkoumáte kvantitativní data, charakterizujete jejich vybrané vlastnosti a kvantifikujete závislosti.
 7. Explorativní analýza kvalitativních dat v R: Ukážeme si, jak lze analyzovat kvalitativní data (tj. taková, která nevyjadřují kvantitu, často vyjádřená slovně, nikoli čísly).
 8. Workshop datové analýzy v R: Znalosti z předchozích minikurzů si utvrdíte při kolektivním analyzování dat. Vyzkoušíte si analýzu dat od načtení datových souborů až po získání odpovědí na položené otázky.

Je možné absolvovat jeden vybraný minikurz, i kombinovat jednotlivé minikurzy dle oblasti zájmu a svých znalostí, nebo můžete absolvovat všechny kurzy z dané série a získat certifikát FIS.

 • Přihlaste se na samostatný minikurz zde.
 • Přihlaste se na celou sérii minikurzů zde.

Přihlášku na kurz je třeba odeslat minimálně 2 týdny před zahájením kurzu!

Pokročilé metody statistické analýzy dat pro výzkum

Průřez moderními pokročilými statistickými metodami v této sérii minikurzů ocení zejména výzkumníci. Podmínkou je běžná uživatelská znalost R nebo absolvování série kurzů Základy statistické analýzy dat pro výzkum.

 1. Základy machine learningu v R: Dozvíte se, co je machine learning a jaké problémy řeší. Zjistíte, jak navrhnout správně experiment, a co to vlastně jsou ta trénovací a testovací data, nebo učení s/bez učitele.
 2. Testování hypotéz v R: Objevíte možnosti a také nástrahy testování hypotéz pomocí parametrických a neparametrických testů.
 3. Regresní analýza a predikce v R: Vyzkoušíte si, jak lze vytvořit regresní modely pro popis či predikci, vyhodnotit je a správně interpretovat.
 4. Metody klasifikace dat v R: Seznámíte se se zhlukovou analýzou. Osvojíte si metody tvorby klasifikačních modelů pomocí lineární diskriminační analýzy, logistické regrese a náhodných lesů.
 5. Analýza časových řad v R: Naučíte se modelovat jednorozměrné a vícerozměrné ekonomické a finanční časové řady, analyzovat jejich vztahy a tvořit předpovědi.
 6. Stromové metody v R: Procvičíte se v metodách využívajících stromové algoritmy a jiné přístupy k separování dat. Jde o populární data miningové metody, jež umožňují klasifikaci, regresi, i tvorbou rozhodovacích pravidel.
 7. Úvod do neuronových sítí v R: Pochopíte co je to ta neuronová síť a jaké technické metody tvoří základ pro neuronové sítě.
 8. Workskop machine learningu v R: Metody z předchozích minikurzů si utvrdíte při kolektivním analyzování dat. Společným brainstormingem zvolíme vhodný způsob řešení a pokusíme se získat z dat odpovědi na naše otázky.

Je možné absolvovat jeden vybraný minikurz, i kombinovat jednotlivé minikurzy dle oblasti zájmu a svých znalostí, nebo můžete absolvovat všechny kurzy z dané série a získat certifikát FIS.

 • Přihlaste se na samostatný minikurz zde.
 • Přihlaste se na celou sérii minikurzů zde.

Přihlášku na kurz je třeba odeslat minimálně 2 týdny před zahájením kurzu!

Termíny, místo konání a cena kurzů
 • Základy datové analýzy pro business
  • Minikurzy každé ÚTERÝ od 14:30 do 19:00. Přestávka a občerstvení je plánováno od 16:30 do 17:00.
  • Aktuální běh od 7.11.2023 do 9.1.2024, viz přihláška na celou sérii nebo přihláška na minikurzy.
  • Příští běh od 2.2.2024 (přihlašování bude spuštěno v prosinci)
 • Základy statistické analýzy dat pro výzkum
  • Minikurzy každou STŘEDU od 14:30 do 19:00. Přestávka a občerstvení je plánováno od 16:30 do 17:00.
  • Aktuální běh od 8.11.2023 do 10.1.2024, viz přihláška na celou sérii nebo přihláška na minikurzy.
  • Příští běh od 3.2.2024 (přihlašování bude spuštěno v prosinci)
 • Pokročilé metody statistické analýzy dat pro výzkum
  • Minikurzy každé PONDĚLÍ od 14:30 do 19:00. Přestávka a občerstvení je plánováno od 16:30 do 17:00.
  • Aktuální běh od 6.11.2023 do 8.1.2024, viz přihláška na celou sérii nebo přihláška na minikurzy.
  • Příští běh od 1.2.2024 (přihlašování bude spuštěno v prosinci)
 • Místo konání kurzů je v prostorech Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • Před konáním kurzů budou účastníci kontaktováni emailem a místo konání bude upřesněno.
 • Cena jednoho minikurzu je 4.000,- Kč bez DPH (4.840,- Kč).
 • Zvýhodněná cena série osmi minikurzů je 24.000,- Kč bez DPH (29.040,- Kč).

Náš tým
 • Náš tým tvoří pracovníci Fakulty informatiky a statistiky VŠE ve spolupráci s předními odborníky z praxe.
 • Naši experti mají mnohaleté zkušenosti se statistickou analýzou a modelováním ve výzkumné, pedagogické i soukromé sféře.
 • Pod záštitou výzkumné a konzultační agentury Fakulty informatiky a statistiky – MODE Research Vám naši experti rádi pomůžou se statistickým zpracováním a analýzou Vašich dat, tvorbou modelů, automatizací, atd.

Kontakty