Přihláška – Kurzy pro veřejnost

  Osobní informace  Kontaktní informace


  Výběr kurzu
  Vyberte požadovaný typ a termín konání kurzu, kterého se chcete zúčastnit.
  V závorce za názvem je uveden variabilní symbol pro úhradu poplatku.
  Zvýhodněná cena u vybraných kurzů je určena pro studenty a zaměstnance VŠE.

  Informace o společnosti
  Pokud chcete vystavit fakturu, vyplňte následující údaje:  Pokud chcete vystavit potvrzení o provedené platbě uveďte tuto skutečnost do poznámky spolu s fakturačními údaji společnosti/jednotlivce.
  Poznámka


  Souhlas s podmínkami