Seznamovací kurzy

Program

  • seznámení se s fakultou a se studijním oborem,
  • setkání s členy vedení fakulty a stávajícími studenty,
  • hry v přírodě, sportovní aktivity, týmová spolupráce,
  • seznámení se s budoucími spolužáky.

Cílem seznamovacího kurzu je zjednodušit novým studentům začátek studia na  VŠE a  informovat je o  všech možnostech, které škola a  fakulta nabízí. Budou se moci podrobněji dozvědět o  zajímavých předmětech, zahraničních stážích, studentských aktivitách a  mnoha dalších tématech. Hlavním účelem kurzu, ale stále zůstává seznamování se s  budoucími spolužáky, díky kterým i  náročné situace v budoucnu půjdou lépe zvládnout. Program kurzu připravili i starší studenti, takže o zábavu bude od rána až do večera dobře postaráno.

Místo konání

Sportovní a  rekreační středisko VŠE leží v  Dobronicích u  Bechyně na  břehu řeky Lužnice. Areál nabízí kvalitní ubytování, sportoviště s  umělým povrchem pro tenis, basketbal, volejbal, házenou, florbal, lanový park, kajaky a kánoe pro vodácké sporty.

  • Příjezd na místo: mezi 13:00 a 14:00
  • Odjezd z místa: 14:00

Doprava

  1. Společná doprava autobusem z Prahy: Sraz účastníků bude v  11:00 na  prostranství před hlavním vchodem do  VŠE. Adresa: nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Na  místě budou členové organizačního týmu, kteří účastníky uvítají a již po cestě zorganizují první zábavné aktivity. Společná doprava z Prahy do Dobronic se objednává v přihlašovacím formuláři na kurz, adresa: http://rpc.vse.cz/seznamovaci-kurz-pro-1-rocniky/prihlaska-seznamovak/.
  2. Individuální doprava: Adresa: Sportovní a  rekreační středisko VŠE, Dobronice u  Bechyně, PSČ 391  65. Do  emailu po  přihlášení obdržíte přehlednou mapku, popis cesty na  místo a  kontaktní telefon, na  který se budete moci v  případě řešení dopravy, kdykoliv obrátit. V  případě, že pojedete na  místo vozem, můžete na  Facebooku věnovaném seznamovacím kurzům (www.facebook.com/studujnavse) nabídnout volné místo v autě a podělit se tak o náklady na dopravu s dalšími účastníky kurzu.

Přihlášky

Seznamovací kurzy pro 1. ročníky organizuje RPC – Rozvojové a  poradenské centrum VŠE. Kapacita jednoho kurzu je omezena na 100 účastníků. Studenti FIS si mohou vybrat ze dvou termínů: 3. 9. – 5. 9. nebo 5. 9. – 7. 9. 2018. Studentům statistických oborů doporučujeme první termín, studentům oboru Multimédia v  ekonomické praxi doporučujeme přihlásit se na  druhý termín. Studenti ostatních oborů si mohou vybrat libovolně.

Upozornění!