Cena děkana FIS za nejlepší publikace – vyhlášení soutěže za rok 2021

Děkan FIS vyhlašuje soutěž o nejlepší publikace za rok 2021 v následujících kategoriích:

Navržené publikace musí být odevzdány jak fyzicky, tak i digitálně. Dále je nutné s každou publikací odevzdat předepsaný a vyplněný formulář „Návrh na ocenění“, kromě toho je nutné jej i zaslat v digitální formě. Formuláře mohou být vyplněny buď v českém nebo anglickém jazyce. Kromě toho musí být předán i seznam nominovaných publikací za katedru. Tento seznam musí být podepsán vedoucím katedry. Dokumenty se odevzdávají nejpozději do 10. 3. 2022 do 12.00 paní Tereze Krajíčkové.

Formuláře jsou ke stažení u příslušné kategorie na této obrazovce.

Do soutěže mohou být přihlášeny pouze publikace s vročením vydání 2021.