Cena děkana FIS za nejlepší publikace – vyhlášení soutěže za rok 2019

Děkan FIS vyhlašuje soutěž o nejlepší publikace za rok 2019 v následujících kategoriích:

Navržené publikace musí být odevzdány fyzicky. Dále je nutné s každou publikací odevzdat předepsaný a vyplněný formulář „Návrh na ocenění“. Formuláře mohou být vyplněny buď v českém nebo anglickém jazyce. Kromě toho musí být předán i seznam nominovaných publikací za katedru. Tento seznam musí být podepsán vedoucím katedry. Dokumenty se odevzdávají nejpozději do 17. 2. 2020 do 12.00 paní Krajíčkové.

Formuláře jsou ke stažení u příslušné kategorie na této obrazovce.

Do soutěže mohou být přihlášeny pouze publikace s vročením vydání 2019.