Blíží se konference RELIK 2023

Katedra demografie se připravuje na pořádání 16. ročníku mezinárodní konference RELIK 2023 s tematikou Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, která se bude konat 23. a 24. listopadu 2023. Tato vědecká událost je určena na odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných institucí, neziskových organizací, představitele ziskového sektoru a všechny další zájemce. Hlavním tématem konference jsou širší souvislosti reprodukce lidského kapitálu z hlediska demografie, ekonomie, sociální a hospodářské politiky a dalších příbuzných oblastí. Jako každý rok bude součástí programu i sekce Mladí vědci, která je zaměřena na prezentaci výsledků prací studentů, doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků. Více o blížící se konferenci najdete zde.