Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Statistika přijímacího řízení na magisterské studium FIS

Struktura dat

Dataset Statistika přijímacího řízení na magisterské studium FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Akademický rok Akademický rok, za který jsou údaje vykázány. akademicky_rok
Zkratka oboru Zkratka studijního oboru, za který jsou údaje vykázány. zkratka_oboru
Název oboru Název studijního oboru, za který jsou údaje vykázány. nazev_oboru
Směrné číslo Předpokládaný počet zapsaných uchazečů. smerne_cislo
Přihlášeno Počet přihlášených uchazečů. prihlaseno
Procento k směrnému číslu Podíl přihlášených uchazečů ke směrnému číslu. procento_k_smernemu_cislu
Přijato Počet přijatých uchazečů. prijato
Zapsáno Počet zapsaných uchazečů. zapsano